Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 25 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.10.25 (csb)

  • Szkòdowóny w zélnikòwëch chajach dali mògą składac pòmòcowé wniosczi – przëbôcziwô Agencjô Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë.
  • W Serakòjcach òni szëkają za nowim direchtorã Gminowégò Òstrzódka Kùlturë.
  • Kùńczi sã cykel “Piôsznica – kùltura placu” òrganizowóny przez Fùńdacjã Sedlaka cobë gadac ò ti czãżczi témie bez mòwë niezgarë.

  STRZODA, 25 rujana

  • Agencjô Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë przëbôcziwô gbùróm – ò skłôdanim pòmòcowëch wniosków.

  Mògą je składac szkòdowóny przez zélnikòwé chaje. Pòmòc sã tikô szkòdów, jaczé to dało na pòlach, lasach i w bùdinkach gbùrsczi dzejalnoscë. To mòże zwëskac tësąc zł na 1 ha wiéchrzëznë gbùrsczich ùprawów, na jaczi to dało szkòdë. 2 tës. zł sã słëchô za 1 ha znikwieniów w lasach i nôwicy 10 tës. na òdtwòrzenié bùdinkù gbùrsczi dzejalnoscë. W kartësczim krézu wniosczi mô złożoné donëchczas co dzesąti ze sztërësta szkòdowónëch, klarëje direchtór kartësczégò ARiMRu Stanisłôw Dudek. Wniosczi to mùszi złożëc blós do 31 rujana w krézowëch biórach agencje.

  • W Serakòjcach òni szëkają za nowim direchtorã – Gminowégò Òstrzódka Kùlturë

  Donëchczasnô direchórka na kùńc rokù jidze na emeriturã. Papiórë mòże składac le do kùńca rujana, òne mdą rozpatrzoné w pòłowie smùtana.
  Przińdny direchtór GOK-ù bë miôł miec wëższé szkòłë i nômni dwalatné doswiôdczenié na czerowniczim stanowiszczu. Wëmôgô sã téż znajemnotë cëzégò jãzëka, administracjowëch przepisów i spòlëznowò-kùlturalny specyficzi gminë Serakòjce. Donëchczasnô direchtórka, Jiréna Kùlwikòwskô mô ju wicy jak 30 lat przerobioné na tim stanowiszczu. Zajinicjowa wiele rozpòznôwalnëch w rejonie rozegracjów i òceniwô, że òstawiła serakòjską kùlturã w baro dobri kòńdicje. Lëdze zajinteresowóny òbjimniãcym stanowiszcza bë miałë téż przëszëkòwac òbrobienié programòwi kòńcepcje serakòjsczégò GOK, bédënczi warstatowëch zajmów, jaczé bë mògłë bëc dobrze przëjãté przez môlową spòlëznã. Papiórë są przëjimóné w Ùrzãdze Gminë.

  • Cykel wëdarzeniów témą zrzeszonëch z piôsznicczim mòrdã – sã kùńczi.

  Setczi lëdzy sã zaangażowało w teatralné i filmòwé wëdarzenia, historiczné wëkładë i malarsczé plenrë. Wszëtkò temù, żebë – jak pòdsztrichiwają òrganizatorowie – na métel wëzbëti mòwë niezgarë gadac ò czãżczi historie. Z pòtkaniów jaczé są przed nama dwa zasłëgiwają na òsoblëwi bôczënk – rôczi Aleksandra Pitra z Fùndacje Sedlaka. Kùńcã projechtu mdze kònferencjô jakô je zaplanowónô na 7 smùtana w Kaszëbsczi Filharmónie we Wejrowie. Na pòtkanim prowadzący warstatë zaprezeńtëją efektë swòji robòtë, mdze téż projechcjô filmòwi relacje z wëdarzeniów jaczé bëłë w òbrëmienim cyklu realizowóné.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑