Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 26 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.10.26 (csb)

  • Krézowi radny w Kòscérznie apelëją ò bezpłatny parkplac przë môlowi bòlëcë.
  • Wniosczi bezrobòtnëch z wejrowsczégò krézu na wespiarcé w zakłôdanim firmë przëjimô Krézowi Ùrząd Robòtë we Wejrowie.
  • W Kòlanie w gminie Stãżëca mdze w sobòtã nôwikszô kòniowô rozegracjô na Kaszëbach – Hùbertus.

  CZWIÔRTK, 26 rujana

  • Krézowi radny w Kòscérznie apelëją ò bezpłatny parkplac – przë môlowi bòlëcë.

  Żądają téż wikszi lëczbë placów do parkòwaniô dlô niefùlsprawnëch. Pòdjimniãti na òstatny sesje apél béł wësłóny do przédnika bòlëcë, a téż marszôłka pòmòrsczégò wòjewództwa i gminów kòscérsczégò krézu. Szanse na jegò pòzytiwną realizacjã mô sprawdzoné Ana Cupa-Dzemińskô.

  • Krézowi Ùrząd Robòtë we Wejrowie przëjimô wniosczi òùdëtkòwienié na pòdjimniãcé gòspòdarczi dzejanolnoscë – termin mijô 3 smùtana.

  To mòże zwëskac do 18 tësący zł. Mògą ò nie miec starã le bezrobòtny zaregistrowóny we wejrowsczim pòstrzédniakù i wpisëjący sã w dodôwkòwé kriteria.
  W przëtrôfkù białków to je skùńczoné 30 lat. Wespiarcé mògą téż dosrac chłopi pò 30-tce, le òni mùszą miec téż strzédné wësztôłcenié abò òrzeczenié ò stãpniu niefùlsprawnoscë abò skùńczoné 50 lat. Wniosczi ò ùdëtkòwienié na założené firmë mdą przëjimóné do 3 smùtana. Liczi sã data wpłëniãcô do Sekretariatu Krézowégò Ùrzãdu Robòtë we Wejrowie, a nié data pòcztowégò sztãpla czë nadaniô kùriérã przesélczi.

  • To mdze nôwikszi – na Kaszëbach Hùbertus.

  W Kòlanie w gminie Stãżëca w tamtészi stadninie w sobòtã mdze gòńba za lësã i historicznô rekònsztrukcjô ò Hùbalu. To dô téż towarzącé rozegracje i môltëch.
  Na zôczątk amatorowie i zaawansowóny ridérowie mdą mòglë sã spróbòwac w gònienim lësa. Më nie mdzemë gònic za richtich zwierzã, ale za ùcékającym z kitą na remienim ùczãstnikã gòńbë – klarëje òrganizatór Mateùsz Bùlman. Pò miónkach wëstąpią rekònsztrukcjowé grëpë: Stowôra Lubińców Historie Pòmòrsczégò Grifa „Cis” Mãcëkôł i Stowôra Twierdza Chełmno. Rekòńsztruktorowie zaprezeńtëją ùrodzenié òddzélu majora Hùbala. Wstãp na rozegracjã je darmòk, zôczątk w stadninie w Kòlanie w nôblëższą sobòtã ò 9:00.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  PlayPlay
  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑