Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 31 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.10.31 (csb)

  • Chto bë miôł dostac Medal Stolëma – 50-ti rôz pitô Karno Sztudérów „Pòmòraniô”.
  • Cząd zrzeszony ze spòminanim ùmarłëch to leżnosc, żebë pòznac pògrzébòwé zwëczi i rozmienié smiercë najëch przódków.
  • Stowôra Białków Zgòrzałégò fąkcjonëje ju 10 lat.

  WTÓRK, 31 rujana

  • Chto bë miôł dostac Medal Stolëma – 50-ti rôz ju pitô Karno Sztudérów Pòmòraniô.

  Za zgłoszeniama kańdidaturów òni żdżą do 13 smùtana. Medal to je jedno z nôwôżniészich wëprzédnieniów dôwónëch w kaszëbskò-pòmòrsczim strzodowiszczu. Dzejający przë Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim sztudérsczi klub gò dôwô òd 1967 rokù. Medal Stolëma dostôwają lëdze, zrzesze i òrganizacje, jaczé mają òsoblëwi ùdzél w rozkòscérzenim ùróbkù i zwënégów kùlturë Kaszëb i Pòmòrzô. Strzód nôdgrodzonëch to dô nié blós lëdzy co na co dzéń sã zajimają jãzëkã i kùlturą, le téż znóny przedstôwcowie Katolëcczégò Kòscoła m. jin. s. p. arcëbiskùp ks. Tadeùsz Gòcłowsczi, pòliticzi – jak Donald Tusk, czë kinematografie – Danuta Stenka. Kańdidata do Medalu Stolëma mòże zgłosëc kòżdi, mùszi dodac ùzasadnienié jaczé prezeńtëje jegò dzejalnosc i zwënédżi. Zgłoszenia je nót wësélac tradicjową pòcztą abò mejlowò, do 13 smùtana. Za adresowima pòdôwkama jô òdsélóm na jinternetową stronã Karna Sztudérów Pòmòraniô.

  • Cząd zrzeszony ze spòminanim ùmarłëch to leżnosc – żebë pòznac pògrzébòwé zwëczi i rozmienié smiercë najëch przódków.

  Òdéńdzeniémù towarzą òkreszloné zwëczi. Pùstô noc – to je czas jaczi pòprzédzô pògrzéb i je wëfùlowóny spiéwã i mòdlëtwą, na jaczi sã czãśtëje gòscy, téż alkòhòlã. Przë smiercë domôcégò to mùszi zasłonic wszëtczé szpégle i zatrzëmac zégrë. Pòdchôdanié do smiercë miało téż jiny spòlëznowi wëmiôr. Lëdze bëlë barzi zżëti z tima, co doswiôdczelë smiercë blësczich – pòwiôdô ks. Jón Perszón, aùtór ksążczi “Na brzegu życia i śmierci”. Dzéń przed Wszëtczich Swiãtëch młodi chòdzëlë smãtôrz cobë przez trzôskòwanié złé dëchë òdstraszëc. Ten zwëk béł żiw jesz w XIX stalatim, nimò, że nie béł aprobòwóny przez Kòscół.

  • Stowôra Białków Zgòrzałégò ju 10 lat fąkcjonëje – jubileùsz béł fejrowóny w gminowi biblotece w Stãżëcë.

  Przez dekadã białczi mają zrealizowónw 22 projechtë, zòrganizowóné cziledzesąt rozegracjów. Samé rôz wëjéżdżają w Pòlskã i za greńcã promùjącë Kaszëbë. Zgòrzôłczi sã nie bòją kamerów, wiele razë bëłë bòhatérkama repòrtażów nôwikszich pòlsczich i swiatowëch telewizjów. Żëczbë òd naji redachcje na fejrowanim roczëznë złożił téż Pioter Szëca.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑