Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 2 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.02 (csb)

  • Skùńcził sã pierszi etap remòńtu dakù na kòscele sw. Trójcë w Kòscérznie. Drëdżi – mdze trzë razë drogszi.
  • Mùzeùm Pùcczi Zemie przëjimô zgłoszenia na recytatorsczi kònkùrs „Bë nie zabëc mòwë starków”.
  • Na nocny turniér fùtsalu rôczi GOSRiT Lëzëno. To sã jesz mòże zapisac.

  CZWIÔRTK 2 smùtana

  • Slédnô chaja zôs mô ùszkòdzoné dzél dakù – na kòscele sw. Trójcë w Kòscérznie.

  Parafiô pò skùńczenim pierszégò etapù remòńtu zabiérô sã do całowny mòdernizacje pòòstałégò dzéla dakòwégò pòszëcô. Donëchczasnô jinwesticja kòszta 250 tësący zł i bëła ùdëtkòwionô ze strzodków Marszôłkòwsczégò Ùrzãdu i samòrządu gardu. – Òni mielë wëremòńowóné nôbarżi zniszczony dzél dakù, a dobòta ju je zaakceptowónô przez kònzerwatora zabëtków – gôdô probòszcz parafie, ks. Antón Bączkòwsczi. Na drëdżi rok pòsobny etap jinwesticje, na jaczi parafiô chce dostac strzodczi m. jin. z ùdëtkòwieniô Minysterstwa Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë ë gardu i gminë Kòscérzna.

  • W Kartuzach òni sã zabiérają za bùdacjã – newralgicznégò skrziżowaniô z bansztrëką.

  Je ju pòdpisóny ùgôdënk na przërëchtowanié kòncepcje. Òna mô sã tikac przejazdu nad abò pòd bansztrëką na zbiégniãcym sztrasów Gduńsczi, Przżë Bansztrëcë i Kòscérsczi. Niedługò mô sã tam zwikszëc czãstotlëwòsc przejazdu banów Pòmòrsczi Metropòlitalny Banowiznë, a Gduńskô w gòdzënach szpëcu ju terô je zasztopónô. Zamëszlënk przebùdacje newralgicznégò placu rëchtëje spółka ZNAK Gdańsk. Ùgôdënk pòdpisóny ju przez gminã Kartuzë je rechòwóny na 199 tës. zł.

  • Mùzeùm Pùcczi Zemie rëchtëje zgłoszenia na recytatorsczi kònkùrs – „Bë nie zabëc mòwë starków” miona Jana Drzéżdżóna.

  To je ju 25-tô edicjô. Czerowóny je do ùczniaków – òd klasów „0” w spòdlëcznëch do wëżispòdlëcznëch szkòłów. To dô téz mésterską kategòriã dlô laùreatów pierszégò placu w starszich wiekòwëch kategòriachc. To mùszi dwa dokazë przërëchtowac – wiérztã abò prozã, w tim swòjégò aùtorstwa. To je wôżné, że ni mòże dac dolmaczënków, ale dokazë jaczé pòwstałë pò kaszëbskù. Na prezeńtacjã to sã mô 6 minut.
  Kònkùrs „Bë nie zabëc mòwë starków” mdze 1 gòdnika w Dodomù Kùlturë w Sławòszënie. Za zgłoszeniama do 20 smùtana òni żdżą w Mùzeùm Pùcczi Zemie.

  • Drëdżi rôz na lëzyńsczi halë mdze nocny turniér nożny balë. Karna – tak te sfòrmalizowóné jak i grëpë drëchów co kòpią balã dlô przijemnoscë sã pòtkają 25 smùtana.

  Póznô gòdzëna rozgriwków dôwô ji òsoblëwą atmòsferã, do tegò nocny charaktér je wëmùszony przez wiôldżé òbcążenié halë òb dzéń – klarëje direchtór Gminowégò Òstrzódka Spòrtu, Rekreacje i Turisticzi w Lëzënie Pioter Klecha. Karna sã jesz mògą zapisywac, wszelejaczé jinfòrmacje nalézą na stronei gosrit.luzino.pl. Nocny turniér fùtsalu mdze w sobòtã 25 smùtana, sztart ò 7 wieczór.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑