Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 3 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.03 (csb)

  • W Szpanie sã zaczãłë aresztowania katalońsczich minystrów. Eùropejskô Wòlnô Przëstojizna wzéwô Juncera i Tuska do reakcje.
  • W Brusach piąti rôz òni rôczą do napisaniô swòji wiérztë abò frantówczi ò Janie Karnowsczim.
  • Farwòwónka z turitnyma atrakcjama wejrowsczi zemie – to je nowô ùdba na promòcjã wejrowsczégò krézu.

  PIĄTEK 3 listopada

  • W Eùropejsczi Ùnie zôs mómë zamkłëch w sôdzach – z pòliticznëch przëczënów.

  Są to minystrowie rządu Puigdemonta w Katalonie, jaczi òdpòwiôdają za ògłoszsenié samòstójnotë regionu òd Szpanie.Eùropejskô Wòlnô Przëstojizna – òrganizacjô, jakô mô téż kaszëbsczich reprezeńtańtów sczerowa òdemkłi lëst do przédników Eùropejsczi Ùnie. Na sprawã czikrëje Adóm Hébel.

  • To je kònkùrs dlô kreatiwnëch lëdzy z ùdbą – w Brusach piąti rôz òni rôczą do napisaniô gwôsny wiérztë abò frantówczi ò Janie Karnowsczim.

  Nômłodszi mògą do tegò stwòrzëc plasticzné dokazë. Kònkùrs pt. „Mój Jón Karnowsczi” je òrganizowóny przez brusczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Mògą sã na niegò zapisac ùczniacë wszëtczich szkòłów na Kaszëbach, jaczi sã zajinspirowelë żëcym Jana Karnowsczégò. – Òn béł nazéwóny mùskã i sëmienim kaszëbsczi rësznotë w pierszi pòłowie XX stalata – przëbôcziwô Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô, prowadnô kònkùrsowégò jury. Kònkùrsowé dokazë to mùszi sélac do Kaszëbsczi Kôtë w Brusach Jagliach do 23 smùtana. Rozrzeszenié je zaplanowóné tidzéń pózni w Ceńtrum Kùlturë i Biblotece w Brusach.

  • Krézowé starostwò we Wejrowie mô wëdóné farwòwónkã – cobë zachãcëc nômłodszch i jich stareszich do pòznôwaniô turistnëch atrakcjów wejrowsczi zemie.

  Dzôtczi mògą przemalowac m. jin. blizã Stilo, Pałac Przebendowsczich, szpùr kaszëbsczich nótów czë sztrąd w Lubiatowie. – Më rechùjemë, że mdą téż chcałë pòznac te place i zachãcą do tegò swòjëch starszich – gôdô wejrowskô starostka Gabriéla Lisius. Farwòwónczi są przistãpné w Krézowi Pùblëczny Biblotece we Wejrowie.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  PlayPlay
  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑