Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 6 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.06 (csb)

  • Maturańcë nôdgrodzony – pierszi rôz sztipendium przëzna stowôra Remùsowi Drëszë i Akademiô Godnica.
  • W Kościerzynie wciąż szukają wolontariuszy do Szlachetnej Paczki.
  • Żebë sobótczi sã nie kòjarzëłë blós z disco polo – mùzeùm pismieniznë wëdało òpis sobótkòwégò òbrzãdu i jinsztruktażowi film – premiéra witro w Lëzënie.

  PONIEDZIAŁEK 6 listopada

  • Sztipendium dlô maturańtów, jaczi nôlepi so pòradzëlë – z egzamã z kaszëbsczégò jãzëka ju przëznóné.

  Tą razą nôdgroda trafia jaż do trójczi lëdzy, bò dëtkòwô nôdgroda òd 2014 rokù nie bëła wrãcziwónô. Zaczãti przez ùmarłégò latos dochtora Grégòra Szalewsczégò dokôz nalôzł kòntinuatora. Tą razą przëznôwanim nôdgrodów zajimô sã stowôra szkólnëch Remùsowi Drëszë i Akademiô Głodnica. Nôlepszich maturańtów to mógł pòznac òb czas Kaszëbsczégò Diktańda w Bòjanie. Pierszą laùreatką je znónô najim słëchińcóm z Kaszëbsczégò Jidola Malwina Lôska, pòsobné sztipendium trafiło do terôczasny nôleżniczczi Karna Sztudérów Pòmòraniô. Gôdô Gracjón Fópka, jaczi pòdsztrichiwô, że w jegò dzejalnoscë nie jidze ò nôdgrodë, le ò misjã. To są pierszé sztipendia dlô nôlepszich maturańtów wrãczoné òb czas diktańda i pierszé, czej nim a strzód naju jich fùńdatora dochtora Grégòra Szalewsczégò.

  • Szlachetny Pakét w kòscérsczim krézu – je zagrożony.

  Na terô do robòtë sã zgłosëło le 4 fùlùstnëch wòluntérów, a jich je nót pôrã razë wicy. Szlachetny Pakét je òrganizowóny w Kòscérznie ju szósti rôz. W ji òbrëmienim, tak jak w całi Pòlsce pòmòc trôfiô do familiów, jaczé mają tôkle. Nôprzód ti wòluntérowie sã z nima pòtikają i fòrmùlarë wëpisywają i dzãka temù mògą wpisac biédnëch lëdzy do jinternetowi bazë. Tam szëkają za nima dobrzińcowie cobë przërëchtowac pasowną pòmòc. – Latos wiele lëdzy brëkùje pòmòcë, bò przez nasz teren w zélnikù chaja przeszła – pòdsztrichiwô nôleżnick kòscérsczégò fërtla Jón Ditrich. Czasu dlô wòluntérów òstało mało, bò òpisë brëkùjącëch pòmòcë familiów bë miałë bëc fardich do 18 smùtana. Latosy finał Szlachetnégò Pakétu mdze 9 i 10 gòdnika. W Kòscérznie ti co chcą pòmòc mògą pisac na mejlową adresã szlachetnakoscierzyna@wp.pl.

  • Chòc jesénné wiodro dôwô ò se znac – w Lëzënie òni naju rôczą na sobótkã.

  Witro ò 7 wieczór w pùblëczny biblotece je premiéra filmù i ksążczi jaczé prezeńtëją stôri zwëk pùblëczny spòwiédzë i pòjednaniô, jaczé pòprzédzałë zôbawë przë ògniszczu. Wszëtkò w òbrëmienim projechtu Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi z programë “Kùltura Jinterwencje” Nôrodnégò Ceńtrum Kùlturë. Realizacjã filmù pòprzédzëłë warkòwnie ze spiéwù i aktorzeniô. Widzawiszcze, jaczé przedstawilë nôleżnicë lëzyńsczégò dramaticznégò teatru sã òpiérô n teksce Paùla Széfczi z 50-tëch latów, jaczi robòtnicë mùzeùm chcelë òdswiéżëc. Nowô pùblikacjô nie je blós dlô tëch, co chcą spòminac dôwné zwëczi, ale mô zaktiwizowac animatorów kùlturë i zachãcëc do wprowadzywaniô zwëkù w spòlëznowé żëcé – gôdô Róman Drżéżdżón, kòòrdinatór projechtu. Na pòtkanim witro ò 7 w pùblëczny biblotece w Lëzënie bãdze projechcjô jinsztruktażowégò filmù w reżisérie Ewelinë Karczewsczi, pòdrechòwanié warkòwniów i promòcjô ksążczi. Òkróm tekstu czëtińcowie nalézą tam téż melodie spiéwów, jaczé towarzą sobótkòwim rituałóm.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑