Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 7 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  0

  Klëka 2017.11.07 (csb)

  • Nôwëższi w kraju nôtërny przërost w pòmòrsczim wòjewództwie to je efekt 500+ – gôdają robòtnicë Wòjewódzczégò Ùrzãdu.
  • Wicy jak 10 mln zł wëdô jesz latos gmina Szëmôłd na nowé rońda w Warznie i Czelnie.
  • Wëcmanim lżi, wiôldzi wicy mòże – tak robòtnicë Agencje Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë rôczą do „Twòrzeniô karnów produceńtów i òrganizacjów produceńtów”.

  WTÓRK, 7 smùtana

  • Wòjewódzczi Ùrząd pòdrechòwôł pòsobny cząd – fąksnérowaniô programë 500+.

  Z pòdôwków na kùńc zélnika wëchôdô, że z programë kòrzëstô wicy jak 291 tës. dzecy. W pòmòrsczim familióm delë wicy jak 2 mëliardë 100 mln zł. W najim wòjewództwie mô sã ùrodzoné ò 1300 dzecy wicy jak łoni. Robòtnicë Wòjewódzczégò Ùrząd ni mają wątplëwòtë że to je efekt programë 500+. Nôwicy swiôdczeniów z programë je wëpłaconé we Gduńskù, w krézach wejrowsczim, kartësczim, Gdinie i stôrogardzczim. Wòjewòda Dariusz Drelich zapòwiôdô téż, że na drëdżi rok jaż trzë razë wicy mdze strzodków na drëgą z profamilijnëch programów – Maluch+. Jegò cél to je zwikszenié teritorialny i finansowi przistãpnoscë do placów dozéru w żłobkach, dzecnëch klubach i kòle dniowëch dozérôczów dlô dzecy w wiekù do 3 lat. W òglowòkrajewi pùlë programë Maluch+ to dô 45 mln zł.

  • Wicy jak 10 mln zł wëdadzą jesz latos w gminie Szëmôłd na drogòwé jinwesticje – rëgnãła bùdacjô rońdów we Warznie i Czelnie.

  Samòrząd ùczuliwô, że robòta mdze niesc ze sobą tôkle w rëszbie w òbadwùch môlëznch. Ceńter Warzna mô przed sobą dichtich zmianów – òkróm rońdów pòwstóną dwie hôwindżi dlô aùtobùsów, chòdniszcze w stronã Czeczewsczi sztrasë, ùcwiardzony mdze dwakilométrowi dzél drodżi do Karczemków. Na wôrt 3 i pół mln zł jinwesticjã gmina Szëmôłd dosta wnet mëlion 200 tës zł ùdëtkòwieniô ze schetinówków. – Ji realizacjô zwikszi bezpiek – gôdô wójt Riszôrd Kalkòwsczi. Za robòtã w Czelnie to przińdze wnet 7 mln zł, pò pòłowie je ùdëtkòwią gmina Szëmôłd i wejrowsczé krézowé starostwò. To je całownô jinwesticjô jakô òkróm regùlacje rëszbë we wsë mô téż òpòrządzëc tamtészą karnôlizacjã. Rońdo we Warznie mô bëc fardich jesz przed Gòdama, robòta w Czelnie zanôleżno òd wiodra mòże sã przedłëżëc do zôczątkù przińdnégò rokù.

  • Wëcmanim to je lżi, wiôldżi wicy mòże tak robòtnicë Agencje Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrżëznë – rôczą do „Twòrzeniô grëpów produceńtów i òrganizacjów produceńtów”.

  Lësta produktów na jaczé mògą sã twòrzëc produceńcczé karna mdze genaù òpisónô przez minysterstwò – gôdô Łukôsz Kòrcz-Lewandowsczi z Gdińsczégò partu ARiMR. Grëpa produceńtów w przëtrôfkù zwëczajny spółczi bë mia miec nômni piãc nôleżników, zôs spółdzelniô mùszi bëc wespółtwòrzonô przez minimùm 10 lëdzy. Produceńcë mògą sã zrzesziwac na terenie całégò kraju. Dëtkòwô pòmòc jaką mòże dostac je wiele wëższô w tim cządze programòwaniô – gôdô Łukôsz Kòrcz-Lewandowsczi z Gdińsczégò partu ARiMR. Wniosczi na „Twòrzenié grëpów produceńtów i òrganizacjów produceńtów” to mòże składac do 28 gòdnika do terenowëch partów ARiMR.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑