Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 13 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.13 (csb)

  • Skùńcza sã òglowô termòmòdernizacjô szkòłów w gminie Lëpùsz.
  • Ju trzë frantówczi są òbsztëlowóné na òbrobienié kaszëbsczégò karaòke. To je ju drëgô edicjô.
  • Je ju smùtnikòwi wëdôwk Regionalnëch Nowinów – a w nim wiele kaszëbsczich titlów.

  PÒNIEDZÔŁK, 13 smùtana

  • Szkòłë w gminie Lëpùsz są ju tóńszã – w ùżëtkòwanim i barżi ekòlogiczné.

  Skùńcza sã òglowô termòmòdernizacjô, za jaką to przëszło wnet 800 tës. zł. W ji òbrëmienim w Karnie Szkòłów w Lëpùszu mają wëmienioné wszëtczé òkna, a w gimnazjalnym dzélu mają téż scanë doceploné. Nôwikszi òbjim robòtë je zrobioné w szkòłowi placówce w Tuszkòwach. Tam òkróm docepleniô bùdinkù mają téż zmòdernizowóné kòtłowniã i jinsztalacjã ceńtralnégò ògrzéwaniô. – Dzãka tim jinwesticjóm më chcemë ùprawic energeticzną efektiwnosc tëch szkòłów – gôdô wójt Lëpùsza Mirosłôw Ebertowsczi. Na mòdernizacje w szkòłach gmina dosta wnet 600 tësący zł eùrodëtków.

  • Ju 3 frantówczi mają òbsztëlowóné w kònkùrsu na òbrobienié kaszëbsczégò karaòke – to ju drëgô edicjô.

  Tak jak ùszłim razã òrganizatorã je kòło Młodi Kaszëbi we wespółrobòce z banińsczim partã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Adresatama kònkùrsą są: gmnazjaliscë, ùczniacë strzédnëch szkòłów i ùstny. To mùszi przërëchtowac teledisk z nôdpisama abò prezeńtacjã do jedny z frańtówków. Lësta dokazów je przistãpnô pòd jinternetową adresą www.mlodi-kaszebi.com.
  Na zgłoszenia jesz je wiele czasu – do 30 łżëkwiata na drëdżi rok. Dobiwcowie pierszégò placu dostną 1 500 zł, drëdżégò 750, trzecégò 300 zł. W pierszi edicje nôlepszi bédënk kaszëbsczégò karaòke przërëchtowelë ùczniacë Katolëcczégò Gimnazjum w Kartuzach.

  • To dô ju smùtanowi wëdôwk Regionalnëch Nowinów – a w nim wiele kaszëbsczich titlów.

  Wiertelnik je przistãpny w elektroniczny wersje na stronie Wòjewódzczi i Gardowi Pùblëczny Bibloteczi we Gduńskù. Placówka zbiérô w nim wiadła ò nônowszich, regionalnrch wëdôwiznach. W slédnym latos zestôwkù je m. jin. „Gduńsk. Basniowô Stolëca Kaszëb” Jerzégò Sampa i Werónka nad mòrzã Aleksandrë i Dariusza Majkòwsczich. Z lëstą sã zapòznôł Adóm Hébel.

  • Na kùńc wiadło – ò ùczałi kònferencje.

  Gduńsk to je stolëca Kaszëb – chòc to zéwiszcze bùdzy kòntrowersje, mô historiczné ùzasadnienié, bò gôdka je ò historiczny sedzbie władców. Temù, jak to je z kaszëbstwã dzysdniowégò Gduńska mdze pòswiãconô kònferencjô “Gedania Cassubia”, jakô mdze w piątk òd 10:00 w Òstrzódkù Mòrsczi Kùlturë przë sztrase Tokarsczi 21-25 we Gduńskù. Kònferencjã òdemknie dr Miłosława Bòrzëszkòwskô-Szewczik, wiceprzédniczka Kaszëbsczégò Jinstitutu. Prelegeńcë zaprezeńtëją stolëczny gard z rozmajitëch pòzdrzatków. Prof. Daniél Kalinowsczi pòkôże bòkadosc wiadłów ò Gduńskù òstawionëch w pamiãtnikach, ò pòzycje gardu w tradicjowi kùlturze Kaszëb rzecze Ana Kwasniewskô, sytuacjã rëbôków òpisze dr. Mirosłôw Kùklik z pùcczégò mùzeùm, a ò tim, jaczé je historiczné spòdlé nazéwaniô Gduńska nają stolëcą pòwié prof. Józef Bòrzëszkòwsczi. Prelegeńtka dr Magdaléna Sacha òpisze medialny diskùrs jaczi sã toczi wkół stolëcznoscë Gduńska. Òd pół trzecy zacznie sã diskùsjowi panél mòderowóny przez prof. Cezarégò Òbracht-Prądzyńsczégò, w jaczim ùdzél wezną Mikołaj Chrzan z trzëgardzczégò wëdôwkù Wëbòrczi Gazétë, Bògùmiła Cyrockô z miesãcznika Pòmeraniô i Tatiana Slowi – radiowô gazétniczka. Òrganizatorã wëdarzeniô je Kaszëbsczi Jinstitut. Tima, co cwierdzą, że stolëca Kaszëb je w Kartuzach, Wejrowie abò Kòscérznie më przëbôcziwómë, że ni ma ani jednégò kaszëbsczégò władcë, jaczi bë tam miôł swój trón.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑