Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 14 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.14 (csb)

  • Mùzeùm Pùcczi Zemie schôdô pòd zemiã – żebë pòwikszëc Halerówkã, to je swój part we Wiôldżi Wsë.
  • We Wejrowie mdze pòtkanié z ùtwórcama filmù „Kamerdinéra” – w nôblëższi czwiôrtk.
  • W Lëzënie w ten wikeńd sã zacznie 9 Kaszub Cup.

  WTÓRK, 14 smùtana

  • Mùzeùm Pùcczi Zemie schôdô pòd zemiã – cobë zwikszëc wiéchrzëznã wëstôwkòwégò rëmù w Halerówce.

  To je part mùzeùm we Wiôldżi Wsë, w letniszczowim dodomù generôle Józefa Halera. W dwùch bùdinkach jaczé sã na niegò skłôdają je mało placu 0 do gromadë sto kwadratmétrów. Jizbë są môłé, a kòritarze wąsczé. – Jich ni mòże przebùdowac bò to są zabëtczi, temù më chcemë pòd zemiã zlézc – gôdô direchtór Mùzeùm Pùcczi Zemie Mirosłôw Kùklik. Pòwstôł ju projecht pòdzémny zalë, je pòzwòlenié na bùdacjã. Terô nôwôżniészé to dobëcé ùdëtkòwieniô. W Mùzeùm Pùcczi Zemie òni próbùją tak zrobic, co pòdzémny wëstôwk w Halerówce bë béł fardich do 10 gromicznika 2020 rokù, na setną roczëznã Zdënkù Pòlsczi z Mòrzã.

  • We Wejrowie mdze pòtkanié z ùtwórcama filmù „Kamerdinéra” – w nôblëższi czwiôrtk.

  Òbrôz w reżisérie Filipa Bajona narzesziwô do historie Pòlsczi i Kaszëb w latach 1900-1945, w tim Piôsznicczi Zbrodnie. Pòtkanié je òrganizowóné w òbrëmienim filmòwëch warkòwniów w Projechce Fùndacje Sedlaka „Piôsznica – Kùltura placu”. Ùczãstnicë mdą mielë mòżlëwòtã pòznac krëjamnotë realizacje fùlmétrażowégò historicznégò filmù, doznac sã ò robòce filmòwi ekipë i pòkôrbic z ùtwórcama filmù. Ùdzél mają zapòwiedzoné: scenarnikôrz Michôł Prusczi, scenarnikôrz i wespółproduceńt Mirosłôw Piépka i produceńt Olga Bieniek. Pòtkanié z ùtwórcama filmù „Kamerdyner” mdze 16 smùtana w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë we Wejrowie, w gòdzënach 10:00-12:00.

  • W Lëzënie w ten wikeńd sã zacznie Midzënôrodny Kaszub Cup – 9-tô edicjô halowégò turnieru nożny balë.

  Jakno pierszi na parkét wlézą nômłodszi, z rocznika 2009. Rôczbã dostało 16 karnów z całégò Pòmòrzô i dwie z Rusëje, zagrają m. jin. przedstôwcowie ùczniowsczich klubów z Redë, Bólszewa, Banina, Gniewina, Chòczewa, Lãbòrga i zycher z Lëzëna. Do gromadë młodi adepcë fùtbòlu mdą riwalizowac bez 11 wikeńdów jaż do gromicznika. Gôdô direchtór Gminowégò Òstrzódka Spòrtu, Rekreacje i Turisticzi w Lëzënie Pioter Klecha. Pierszi turniér latoségò Kaszub Cup mdze 18 i 19 smùtana we Widzawiszczowò-Spòrtowi Halë GOSRiT w Lëzënie.

  • W Rëmi w sobòtã mdze mógł dostac bezpłatną prawną doradã – w Stacje Kùltura mdą diżurowelë radcowie i rëchcenwalcë.

  To sã mùszi zapisac. Wëdarzenié je realizowóné w òbrëmienim akcje „Niebieski Parasol Radcy Prawnego”. Dzéń Bezpłatnëch Doradów Gardowô Pùblëcznô Bibloteka òrganizëje razã z Òkrãgòwą Jizbą Prawnëch Radców we Gduńskù i radcama z Kancelarie Novus w Rëmi. To ju mdze drëgô edicjô. 18 smùtana w Stacje Kùltura prawny radcowie i rëchcenwalcë mdą doradzywac z òbjimù familijnégò, erbòwégò i majątkòwégò prawa, szkòdowaniów, prawa robòtë i wiele jinëch. Czas jindiwidualny doradë do pół gòdzënë. Kòżdi mòże z ni skòrzëstac – to je równo wiele je lat stôri, czë to chłop, czë białka i jaczi mô spòlëznowi sztatus. Nôlepi rëchli sã zapisac pòd mejlową adresą promocja@bibliotekarumia.pl abò przez telefón abò w sedzbie Stacje Kùltura w Rëmi. Bezpłatné doradë mdą dôwóné w gòdzënach òd 9:00 do 2:00. Ti, co sã nie zaregistrëją mdą przëjimóné w ògreńczonym zakresu i wedle pòsobicë przińdzeniô.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑