Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 17 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.18 (csb)

  • Wieszczi – pierszi kaszëbsczi hòrór mòże bëc jinspiracją dlô tëch co chcą sztartowac we filmòwim kònkùrsu – pòwiôdają ùtwórcowie.
  • We Wiôldżi Wsë w parce Mùzeùm Pùcczi Zemie je òdemkłi nowi stałi wëstôwk „Na letniszczu kòl Halera”.
  • Kimono z kaszëbsczima wzorama, japóńskô pòézjô w rodny mòwie – to wszëtkò na pòtkanim “Haiku na Kaszëbach” w mùzeùm we Wejrowie.

  PIĄTK, 17 smùtana

  • Ópa ùmiérô i je zachòwóny na smùgù – Krótkò pò jegò pògrzebie ùmiérô pòsobny nôleżnik familie.

  Pòjôwiô sã pòdezdrzenié, że do grobù jich scygô nié chòrosc le wieszczi – tak sã zaczinô 10-minutowi film jaczi je zajinspirowóny kaszëbską kùlturą. Do zajãcô sã tą témą zachãcył jich Dariusz Majkòwsczi, jinicjatór kònkùrsu kaszëbsczich amatorsczich filmów. Gôdô Dorión Zypper, aùtor scenarnika. Jednym z wëzwaniów bëło ùcharakterizowanié wieszczégò, co wëmôgało zdrzeniô na rozmajité kòncepcje – gôda w aùdicje Na Widnikù Kaszëbë Zuzana Aranowskô, charakterizatórka. Film Wieszczi mòże òbezdrzec na youtube na karnôlu Red Horizont Studio. Wëwiôd z produceńtama filmù je do pòsłëchaniô na radiokaszebe.pl

  • Ò zôczątkach turisticzi na Nordze i módach jaczé panowałë strzód wëpòcziwającëch na ùbrzégù – je nowi wëstôwk òdemkłi w Halerówce we Wiôldżi Wśë.

  To dô tam téż ekspòzycje pòswiãconé generałowi Józefòwi Halerowi i te co przëblëżiwają warstat Léòna Gòlë i Aùgùstina Nécla. Wszëtczé dali mdą przistãpné, bò nowi wëstôwk më delë w tzw. Adiutańtówce – gôdô Mirosłôw Kùklik, direchtór Mùzeùm Pùcczi Zemie, jaczi part to je Halerówka. Jak gôdô – nowô stałô ekspòzycjô przëblëżiwô letniszczową rësznotã na ùbrzégù. Na swòrzenié stałégò wëstôwkù „Na letniskù kòle Halera” Mùzeùm Pùcczi Zemie dostało 130 tës. z minysterialny programë „Kùlturowô Spôdkòwizna 2017”.

  • Fùndacjô Sedlaka pôrã lat nazôd narzeszëła wespółrobòtã z japóńską delegacją – w sprawie òdnôwialnëch zdrojów energie.

  Terô rôczi na pòtkanié z kùlturą Kraju Kwitnący Wisznie. Haiku na Kaszëbach to je leżnosc do zapòznaniô sã z tą pòeticką fòrmą, òbszczãdną w słowa, bòkadną w znaczenia. Czej më sã doznelë, że ta lëteratura je téż na kaszëbsczi przełożonô tej më wiedzelë, że mùszimë to zaprezeńtowac. Òkróm Witolda Bòbrowsczégò wëstąpi Dariusz Brzóska-Brzóskòwsczi – aùtór wiérztów we fòrmie haiku, jaczé są znóné ze swòji szpòrtownoscë we wzéranim na hisoriã. To, jak je nót òdczëtiwac japóńską pismieniznã wëklarëje Adéla Kùjik-Kalinowskô, znajôrka lëteraturë Daleczégò Óstu. Całosc òbòni teater Zymk, jaczi przedstawi “Òstatny sąd w Mirochòwie” – historiã biôtczi gbùrów ò wòlnotã z miłotą w tle – wszëtkò we fòrmie jinspirowóny japóńsczim teatrã. Ùzdrzimë tedë we wejrowsczim mùzeùm kimono z kaszëbsczima wzorama. Haiku na Kaszëbach mdze w sobòtã 25 smùtana ò 5:00 pò pôłnim. Gôdkã z najim gòscã to mòże pòsłëchac na radiokaszebe.pl

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.







  Back to Top ↑