Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 20 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.20 (csb)

  • Pòwstôwają nowé kòła Młodëch Kaszëbów – w Chmielnie a téż w Òlsztënie.
  • Lëmic z glënë ùczą sã dzecë we wejrowsczim mùzeùm. Ceramiczné òbzdobë na swiãta mdze mógł pòdzywiac ju na Miklôszczi.
  • Wieczór pòézje wkół „Kaszëbsczich Sonetów” mdze w strzodã w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturëw Gdinie.

  PÒNIEDZÔŁK, 20 smùtana

  • W rok pò zôczątkù “kaszëbsczi rewòlucje” – lëczba karnów Młodëch sã zwikszëła.

  Òkróm Cassubie z Banina i Òsczi z Lëzëna òd piątkù fąkcjonëje Karno Młodëch Garecznica w Chmielnie. Pôrãnôsce lëdzy z tëch strón zdecydowało sã na założenié grëpë, jakô włączi sã w akcje Młodëch Kaszëbów w jich môlowim strzodowiszczu. Na załóżczim zéńdzenim scwierdzëlë żebë swòje kòło pòzwac “Garecznica” – òd legeńdë ò spiącym pòd tą górą wòjskù – klarëje pierszi przédnik chmieleńsczégò kòła Benedikt Bela. Prawie w Chmielnie béł Midzëkòngresowi Zjôzd Młodëch Kaszëbów, na jaczim nôleżnicë Garecznicë fòrmalno zaczãlë wespółrobòtã z kòłama Òska i Cassubia. Na ti leżnoscë Joana Wickô ògłosëła téż wòlã założeniô kòła Młodëch w daleczim Òlsztënie. Tam je wiele sztudérów, jaczi brëkùją jaczi łączbë ze swòją tatczëzną – pòwiôdô sztudérka ze stolëcë warmińskò-mazursczégò wòjewództwa. Kòła Młodëch fąkcjonëją przë partach Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, le sami pòdjimają jinicjatiwë i twòrzą. Wespółrobią téż z jinyma òrganizacjama, midzë jinyma Kaszëbską Jednotą.

  • Dwie niedzele òstałë na zgłoszenié kańdidatów do latosy „Perłë Kaszëb” – na bédënczi żdże kartësczé krézowé starostwò.

  To kòżdorocznô nôdgroda za ùdzél w promòcje i rozwiju Kartësczégò Krézu i starë mieszkańców ò jegò nôbarżi żëczny òbrôz. Perłë mògą dostac jinstitucje, firmë, samòrządë, bùtenrządowé òrganizacje i fizyczné òsobë. Wszëtczé te pòdmiotë mògą téż zgłaszac kańdidatów do nôdgrodë – pisemno z ùzasadnienim mët. Dobrze mdą wzérac na cedle z òdjimkama. Zgłoszenia przëjimô Wëdzél Kùlturë i Promòcje przë Gduńsczi sztrase abò pòd mejlową adresą promocja@kartuskipowiat.pl Termin mijô 1 gòdnika.

  • Wkół sama glëna – tak sã nazéwô projecht Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w jaczégò mùrach dzecë i młodzëzna lëmią z glënë statczi i to – co mòże przëstrojëc danczi i jizbë òb czas Gòdów.

  Mùzeùm rôczi nômłodszich do sprawdzeniô sã w lëmienim z glënë. Chòc to je czãżczé, to wôrt je spróbòwac – zagwësniwô ùczãstniczka warkòwniów Agatka. Dokazë mdą pòddóné dalszi ceramiczny òbróbce. Òkróm gwôsnëch próbów dzecë pòznôwają téż metodã robòtë przë garncarsczim kòle. Efektë swòji robòtë wëzwëskają doma przë strojenim na Gòdë, ale téż na co dzéń. To wiôlgô satisfakcjô, móc kòrzëstac ze samòrobnëch statków – zagwësniwô direchtór mùzeùm Tomôsz Fópka. Rôczi nôleżnik Zarządu Wejrowsczégò Krézu Jack Tila. Mòżlëwòta òbróbczi ceramicznëch dokazów je dzãka piéckòwi kùpionémù z dëtków wejrowsczégò krézu i dotacje Minysterstwa Kùlturë.

  • Wieczór pòézje wkół „Kaszëbsczich Sonetów” mdze w strzodã – w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë w Gdinie.

  To mdze promòcjô tomikù wiérztów Darie Wãsersczi. Rëmiónka je dolmaczérką, lubòtniczką antikù i szpańsczi lëteraturë. Pòétka z zamiłowaniô mô na swòjim kòńce skòpicą pùblikacjów wiérztów pò pòlskù i szpańskù w midzënôrodnëch antologiach. Promòcjô „Kaszëbsczich Sonetów” mdze 22 smùtana ò 5:30 pò pôłnim w sedzbie Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë w Gdinie. Towarzëc ji mdze kòńcert ùczniaków gdińsczi Mùzyczny Szkòłë I i II gradu.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑