Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 21 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.21 (csb)

  • Kòscérsczi PCPR żdże za wnioskama ò wespiarcé òd niefùlsprawnëch szkòdowónëch w zélnikòwi chaje.
  • Robią dlô tëch co sąw czãżczi sytuacje, terô òdbiérają pòdãczi – socjalny robòtnicë mają swòje swiãto.
  • Plasticzné, mùzyczné i robòticzné warkòwnie – bédëje Pùblëcznô Bibloteka w Szëmôłdze.

  WTÓRK, 21 smùtana

  • Kòscérsczi PCPR żdże za wnioskama ò wespiarcé òd niefùlsprawnëch szkòdowónëch – w zélnikòwi chaje.

  Finansowô pòmòc przińdze z Państwòwégò Fùńduszu Rehabilitacje Niefùlsprawnëch. Mògą jã zwëskac niefùlsprawny z gminów: Kòscérzna, Lëpùsz, Kôrsëno, Dzemiónë i Nowô Karczma, jaczé dostałë célową pòmòc zrzeszoną ze stratama pòniosłima w zélnikù. Pòmc je dôwónô w dwùch mòdułach. Pierszi to je jednorazowé swiôdczenié na spòlëznową rehabilitacjã do wùch tësący zł. W drëdżim mòdule to mòże dostac jednorazową rekòmpensatã stratów abò kòsztu ùprawieniô sprzãtu kùpionégò przë ùdëtkòwienim z PFRONu. Wzorë frmùlarów są przistãpné na stronie Krézowégò Ceńtrum Pòmòcë Familie w Kòscérznie. Wniosczi w òbrëmienim programë są skłôdóné w cygłim tribie, ale nié dłëżi jak do 1 gòdnika tegò rokù.

  • Zmieniwómë témã, le òstôwómë w Kòscérznie – Ùczniacë kòscérsczich szkòłów włącziwają sã w promòcjã Stolëmów jaczé mają bëc truristną atrakcją gardu.

  Na sztrasach Kòscérznë stanie piãc 35-ceńtmétrowëch sztaturków tëch mòcarzów. Strzodczi na pòwstanié sztaturów ju mô wëasygnowóné kòscérsczi samòrząd. Za 50 tës. zł zrobi je artista Tomôsz Radzewicz, aùtór pòstacje Remùsa ùstawiony na kòscérsczim rinkù. Figùrczi Stolëmów mdą z bronksu i staną w nôbarżi charakteristnëch placach gardu, m. jin. przë Parowòzownie i Mùzeùm Akòrdionu. – To je elemeńt promòcje legeńdów i historie gardu – gôdô bùdmérster Michôł Majewsczi. Figùrczi Stolëmów mają stanąc w Kòscérznie we łżëkwiace na drëdżi rok.

  • Na co dzéń òni robią dlô tëch co mają czãżką sytuacjã, a terô òdebiérają pòdzãczi – socjalny robòtnicë fejrëją swòje swiãto.

  W pòmòrsczim wòjewództwie robi jich wnet 6 pół tës. Wikszi dzél w Òstrzódkach Spòlëznowi Pòmòcë i Dodomach Spòlëznowi Pòmòcë, le téż w Krézowëch Ceńtrach Pmòcë Familie i Òstrzódkach Wespiarcô. To nie je le ùrzãdniczé stanowiszcze, ale nade wszëtkò wark zmisją – gôdô direchtórka chmieleńsczégò GOPSu Gabriéla Jóskòwskô. Kòżdi rok samòrząd pòmòrsczégò wòjewództwa nôdgrodzywô nôlepszich socjalnëch robòtników za bëlné i nowatorsczé zwënédżi. Chòc swiãto przëpôdô 21 smùtana to gala bëła tidzéń nazôd. Nôdgrodã Marszôłka dostała m. jin. Élżbiéta Michalskô z MOPSu w Lãbòrgù, Barbara Kòwalewskô z Gminowégò Òstrzódka Spòlëznowi Pòmòcë w Szëmôłdze i Agata Kòwalewskô ze Strzodowiszczowégò Dodomù Samòpòmòcë w Gdinie.

  • To sã mòże naùczëc na gitarze grac, plasticzné taleńtë rozwijac, a nawet richtich robòta z klocków lego zbùdowac – to je bédënk jaczi na jesénné i zëmòwé pòpôłnia przërëchtowa Pùblëcznô Bibloteka Gminë Szëmôłd.

  Sczerowónô je do nômłodszich mieszkańców gminë, le ùdzél mògą wzyc téż ùstny dozérôcze. Plasticzné warkòwnie – jak bùdowa kùglë zelonoscë, czë jadweńtowëch lampionów – są téż we filiach szëmaùdzczi czëtnicë w Czelnie, Czãstkòwie, Bòjanie i Łebnie. – Na te nôbarżi pùpùlarné, to je Klub Kòdérë chãtny mùszą do Szëmôłda rëgnąc – gôdô direchtór bibloteczi, Jiwóna Piastowskô. Chãtnëch do skòrzëstaniô ze zajmów to nie felëje, a w biblotece òni liczą, że atrakcjowi bédënk zwikszi téż czëtelnictwò strzód nômłodszich. Fùl bédënk i kalãdôrz warkòwniów są do òbezdrzeniô na jinternetowi stronie Pùblëczny Bibloteczi Gminë Szëmôłd.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑