Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 22 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.22 (csb)

  • Rekòrdowô lëczba pùblikacjów i roscącô frekwencjô – wejrowsczé Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi pòdrechòwiwô mijający rok.
  • Dwie stegnë – taczi titel mô dopiérze co wëdónô solowô platka Werónczi Prëczkòwsczi.
  • Òstawił pò se historiczné pòwiescë i cepłé spòminczi – nie żëje Bòlesłôw Bòrk.

  STRZODA, 22 smùtana

  • Rekòrdowô wiele pùblikacjów, nowé wiele wôrtné ekspònatë i wiedno wicy chãtnëch do òbezdrzeniô pôrãdzesąt wëstôwków – tak Wejrowsczé Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi pòdrechòwiwô mijający rok.

  Mùzealé zbiérë mają sã zbòkadnioné m. jin. ò stalatné òdjimczi Wejrowa i òkòlégò aùtorstwa Aùgùstina Siemensa, Bruno Riebanda i Artura Rogorscha. Òstatno placówka dosta téż wôrtné pamiątczi pò wespółùtwórcë Kaszëbsczégò Zrzeszeniô Lechù Bądkòwsczim. – Òsoblëwie sã darził nama rok, jeżlë jidze ò wëdóné pùblikacje – gôdô direchtór mùzeùm Tomôsz Fópka. Mijający rok béł téż bòkadny we wëstôwczi – do gromadë mają jich zaprezeńtowóné wicy jak 30. Sukcesë mùzeùm mô zanotérowóné téż na pòlu zwëskiwaniô dotacjów. Łoni wejrowsczé Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi mają òdwiezoné 34 tësące lëdzy. Wedle rechùnków placówczi, latos ta lëczba mdze ò 2000 wikszô.

  • Na mùzycznym rinkù pòkôza sã pòsobnô platka – solowi albùm Werónczi Prëczkòwsczi pòd titlã “Dwie stegnë”.

  Na krążkù mòże ùczëc frantówczi òd gimnazjalnëch czasów do nowinów. szeroczi je téż tématiczny òbjim. Jô bez ten czas szëkała swòji stegnë, wëbiérała rozmajité zortë ùtwórstwa i temù na platce czëjemë mùzyczną różnorodnosc – gôdô ò debiutancczim albùmie Werónka Prëczkòwskô. Premiérowé wëkònania frantówków z albùmù bëłë na Zjezdze Młodëch Kaszëbów w Chmielnie. Platkã Dwie stegnë to jidze dostac w placach, dze sprzedôwają kaszëbską lëteraturã.

  • Na kùńc smùtné wiadło z Wejrowa – nie żëje Bòlesłôw Bòrk.

  Znóny jakno aùtór historicznëch artiklów w Pòmeranie, a téż snôżi lëteraturë jakô pòwiôdô ò najëch dzejach. Wòjnowi kawel rzucył gò na Zôpadną Eùropã, pò wòjnie wrócył na Kaszëbë i skùńcził przerwóną edukacjã. Béł czerownikã szkòłów, przédnikòwôł Kòleczkòwsczémù partowi Zrzeszeniô. Dobéł nôdgrodã na lëteracczim kònkùrsu m. Jana Drzéżdżóna w 1997 rokù. Żałobnô mszô swiãtô mdze w piątk 24 smùtana 2017 rokù w kòscele p. w. Nôswiãtszi Marije Pannë Nieùstôwający Pòmòcë w Redze-Rekòwie ò 1 pò pôłnim. Pògrzéb Bòlesława Bòrka mdze na parafialnym smãtarzu w Redze.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑