Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 27 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.27 (csb)

  • Pòmòc w nalézenim robòtë z ùwzglãdnienim jindiwidualny sytuacje bédëje mieszkańcóm Redë Stowôra Dzieło Pomocy Rodzinie.
  • Baza teledisków mòże sã zbòkadnic ò twòjã produkcjã – do tegò zachãcywają òrganizatorowie II Kònkùrsu Kaszëbsczé Karaòke.
  • W Somòninie òni żdżą za nôpiãkniészima szopkama na Gòdë.

  PÒNIEDZÔŁK 27 smùtana

  • Długòtrwało bezrobòtny, niéfùlsprawny, lëdze z problemama w fącjonowanim na rinkù robòtë – do nich czerowónô je programa “Systema Spòlëznowò-warkòwi aktiwizacje we wejrowsczim krézu”.

  Realizowónô je w Redze przez stowôrã Dzieło Pomocy Rodzinie. Na cykel kùrsów, zajmów i stażu mòże sã zapisywac do maja. W òbrëmienim projechtu chãtny dostnie kòmpleksową pòmòc w dostanim sã na rink robòtë – òpisywa na naji antenie Katarzëna Drëżińskô, nôleżniczka stowôrë Dzieło Pomocy Rodzinie. Ta programa realizowónô z Eùropejsczich Fùńduszów i bùdżetu Marszôłkòwsczégò Ùrzãdu zakłôdô jindiwidualné pòdchôdanié do ùbiégającëch sã ò plac w projechce. Kòżdi długò bezrobòtny mô jiną sytuacjã i brëkùje jinégò zortu pòmòcë – klarëje Magdaléna Jackewicz, jakô bëła naszim gòscã w aùdicje Dobri Dzéń Kaszëbë. Mieszkańcowie Redë jaczi bë chcelë sã zgłosëc do ùdzélu w programie warkòwi aktiwizacje mògą nalézc kòntaktowé pòdôwczi na stronei dzielopomocyrodzinie.pl. Gôdkã z najima gòscama jidze òbezdrzec na radiokaszebe.pl

  • Nagrôj teledisk, abò zrobi prezeńtacjã z tekstã do frantówczi i zgarnij nôdgrodë – rôczą Młodi Kaszëbi, jaczi drëdżi rôz òrganizëją kònkùrs Kaszëbsczé Karaòke.

  Kònkùrs je sczerowóny do gimnazjalistów i starszich, a baza piesniów, jaczich òbrobienié mòżna zrobic to mòże nalézc na stronie mlodi-kaszebi.com. Materiale mòże wësélac do 30 łżëkwiata 2018 rokù, le to mùszi zdążëc z òbsztëlowanim piesnie na kònkùrs- kòżdô z nich mòże bëc wëbrónô le przez jednégò ùczãstnika. Pierszé trzë frantówczi ju są zajãté przez pierszich zgłoszonëch. Do dobëcô są dëtkòwé nôdgrodë – za pierszi plac 1500 zł, za drëdżi – 750 zł, a trzecy 300 zł.Òrganizatorowie kònkùrsu to Młodi Kaszëbi i banińczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

  • W Somòninie òni żdżą za nôpiãkniészima – gòdowima szopkama.

  Tamtészi Gminowi Òstrzódk Kùlturë pòsobny rôz òrganizëje kònkùrs sczerowóny do nômłodszich. Kòżdi rok tam je wnet tësąc ùczãstników z 50 szkòłów. Jindiwidualné i zbiorowé dokazë to mòże zgłaszac le do 12 gòdnika. Dobrze mdze czej to dô kaszëbsczé akceńtë. Całosc ni mòże miec wikszich rozmiarów jak 60 na 50 cm. Kòżdi rok ùczãstnicë zaskôkiwają naju kreatiwnoscą, mómë nôdzejã, że terô to mdze tak samò – gôdô direchtór somònińsczégò GOKù, Marión Kòwalewsczi. Dokazë mdze òceniwac szpecjalnô kòmisjô. Rozrzeszenié kònkùrsu mdze 18 gòdnika. Regùlamin i zgłoszeniowô kôrta są przistãpné na jinternetowi stronie www.somoninogok.pl.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑