Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 28 listopada, 2017 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Klëka 2017.11.28 (csb)

  • To dô zmianë w ùdëtkòwienim ùczbë kaszëbsczégò w szkòłach.
  • Gmina Wiôlgô Wies dosta wnet 7 mln zł na pòstawienié kòłowëch stegnów.
  • We Wejrowie za tidzéń mdze benefis Édmùńda Szczesôka.

  WTÓRK, 28 smùtana

  • Zmianë w ùdëtkòwienim ùczbë kaszëbsczégò jãzëka w szkòłach – mają wëwòłóné diskùsjã na Kaszëbach.

  Jidze ò bédënk nowégò rozpòrządzeniô przedstawiony przez Minysterstwò Nôrodny Edukacje. Są w nim zwikszoné subwencje na dwajãzëkòwé szkòłë, ale zmiészoné dlô szkòłów, jaczé prowadzą ùczbë kaszëbsczégò blós jakno dodôwkòwégò przedmiotu. Resort bédëje przë tim pòdwëższenié tzw. limitów ùczniaków jaczi chòdzą na lekcje kaszëbsczégò, òd czegò je zanôleżno wësokòsc subwencjów. Kòméńterë do bédowónëch zmianów zebra Ana Cupa-Dzemińskô.

  • W gminie Wiôlgô Wies òni mdą kòłowé stegnë bùdowac – gmina dosta na ten cél 6 mln 700 tësący zł ùdëtkòwieniô.

  To dô dzél we Wiôldżi Wsë midzë sztrasama Mòdri Armie a Danową ë szpùr òd brómë Òstrzódka Òlimpijsczich Rëchtowaniów wedle wòjewódzczi 215-czi. Stegna mô sparłãczëc Wiôlgą Wies, Pilëcë, Òsteowò, jaż do szpùru R 10 w gminie Krokòwò. Szpùr mdze dzélã césë, na jaką ùdëtkòwienié dostałë z tegò samégò rozdaniô pòòstałé samòrządë pùcczégò krézu i Chòczewò. – Ò dëtkòwą pòmòc më prosëlë apartno, bò naszé pòtrzébë bëłë wiele wikszé jak drëdżich partnerów gminë Pùck – klarëje Wiesława Karczewskô z Ùrzãdu Gardu Wiôldżi Wsë. Ùdëtkòwienié pòkrëje wicy jak 63% kòsztów kwalifikòwónëch całi pòdjimiznë. Rozbùdowa sécë kòłowëch stegnów w gminie Wiôlgô Wies mô kòsztac kòle 10 mln zł.

  • We Wejrowie za tidzéń mdze benefis Édmùńda Szczesôka i promòcjô ksążczi Drogą do nieba – Śladami Remusa.

  Pòtkanié òrganizëje Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi ë Wëdôwizna Región w Gdinie. To mdze z leżnoscë 50 roczëznë zaczãcô ùtwórczi robòtë Édmùńda Szczesaka. Mùzyczną òprawą pòtkaniô z Jubilatã mdze kòńcert Paùla Ruszkòwsczégò. Benefis sã zacznie 5 gòdnika w sedzbie mùzeùm we Wejrowie przë Zómkòwi 2a. Zacznie sã ò 6 pp.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone
  Back to Top ↑