Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 30 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.30 (csb)

  • Całowną programã ùczbë kaszëbsczégò mają stwòrzoné ùczałi z Gduńsczégò Ùniwersytetu i Ceńtrum Edukacje Szkólnëch we Gduńskù.
  • W sobòtã w Przëwidzu swiãto żeglarstwa – Pòmòrskô Gala i skòpicą atrakcjów.
  • W gminie Żukòwò òni stôwiają nowé chòdniszcze midzë Tëchòmiã a Chwaszczënã.

  CZWIÔRTK 30 smùtana

  • Całowną programã naùcziwaniô kaszëbsczégò jãzëka mają stwòrzoné ùczałi – z Gduńsczégò Ùniwersytetu i Ceńtrum Edukacje Szkólnëch we Gduńskù.

  To je programa òd pierszi klasë spòdlëczny szkòłë do kùńca strzédny szkòłë, zgódny z reglama programòwégò spòdlégò Minysterstwa Nôrodny Edukacje. Wikszi cësk delë na kaszëbską kòmùnikacjã i sztôłtowanié etniczny swiądë. Òb czas półtora rokù przë kòmpleksowim pòdéńdzenim robiło karno ùczałëch: historik dr Tomôsz Rembalsczi, jãzëkòznajôrz dr Hana Makùrôt, pedagóg dr Adéla Kòżëczkòwskô i mgr Renata Mistôrz z Ceńtrum Edukacje Szkółnëch we Gduńskù. – To pòzwòlëło na całowné wezdrzenié na kaszëbską edukacjã – pòdsztrichiwô wespółaùtórka Adéla Kòżëczkòwskô. Programa naùcziwaniô je òpùblikòwónô w ksążce „Teòreticzné kòntekstë kaszëbsczi edukacje”. Òna mô ju trafioné do wszëtczich szkòłów co prowadzą ùczbã kaszëbsczégò jãzëka.

  • Pòtkanié z żeglarzama, symùlatór żeglowaniô na sëchò i Pòmòrskô Żeglarskô Gala – to je part programë swiãta żeglarstwa, jaczé mdze w sobòtã w Przëwidzu.

  To je całodniowô rozegracjô òrganizowónô kòżdi rok przez Pòmòrską Żeglarską Zrzesz, rëchli bëła m. jin. we Wejrowie i Kartuzach. Zacznie sã w sobòtã ò 11:30 finałã trzecy edicje Żeglarsczégò Pùcharu KAszëb. Do Przëwidza przëjadą nômłodszi żeglarze z terenu szesc gminów: Kartuz, Chmielna, Kòsôkòwa, Serakòjców, Somònina i Stãżëcë cobë pòdrechòwac latosé miónczi. Pózni to dô projekcjã filmù „W poszukiwaniu legendy” ò rézë jachtu z baro młodą załogą wòdama Arkticzi. Ò 3 pò pôłnim je zaplanowóné zéńdzenié z òrganizatorama i miónkarzama mésterstwów swiata katamaranów A-Class w Sopòtach – żeglarsczi Fòrmùlë 1. Bez całi dzéń w Arenie Przëwidz mdze przistãpny symùlatór na jaczim to mdze mógł spróbòwac żeglowaniô na sëchò. To dô wëstôwczi pòswiãconé latosym zwënégóm pòmòrsczégò żeglarstwa i jegò historie. Na finał na Pòmòrsczi Galë Żeglarstwa nôdgrodë òdebierzą nôlepszi żeglarzowie Pòmòrzô 2017.

  • W gminie Żukòwò òni stôwiają nowé chòdniszcze – midzë Tëchòmiã a Chwaszczënã.

  Przë krajewi drodze nr 20 pòwstónie jednostronowi piechtno-kòłowi szpùr z betonowi kòstczi. Mdze téż pòstawiony przepùst nad rzéką Strzelenką i nowé pasë dlô piechtnëch w òkòlim Dobrzewińsczi sztrasë. – Nowé chòdniszcze mdze miało 1 km 200 métrów. – Baro sã pòprawi bezpiek piechtnëch, mieszkańcowie mielë starã ò jegò pòstawienié – gôdô bùrméster Żukòwa Wòjcech Kankòwsczi. Jinwestór to je Generalnô Direchcjô Krajewëch Drogów i Aùtobanów. Firma z Kwidzëna pòstawi chòdniszcze z Tëchòmia do Chwaszczëna za 11 mln 700 tës. zł w terminie 70 dniów òd dnia pòdpisaniô ùgôdënkù.

  • Diplomòwé filmë Gdińsczi Filmòwi Szkòłë – to mòże za darmòka òbezdrzec w jinternece.

  Placówka rëgnãła z karnôlã w serwisu YouTube. Na zôczątk do òbezdrzeniô je 10 titlów pierszich roczników absolweńtów.
  Gdińskô filmówka prowadzy wëdzél filmòwi reżiserie òd 2010 rokù w dwalatny systemie. Dokazë trzech pierszich roczników dobëłë do gromadë 70 nôdgrodów i wëprzédnieniów a téż wiele nominacjóé na krajewëch i midzënôrodnëch festiwalach. To dało na przëmiôr dwie nominacje do Złoti Palmë w kònkùrsu krótkòmetrażowëch filmów na Filmòwim Festiwalu w Cannes.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑