Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 1 grudnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.12.01 (csb)

  • Niebezpieczné sygnale jidą z diskùsje ò kaszëbsczim jãzëkù w senace i niejednëch samòrządach na Kaszëbach.
  • Karno ze Salezjańsczégò Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Rëmi je robiwcą pierszi Wòjewódzczi Òlimpiadë Wiédzë ò Kaszëbach i Pòmòrzim.
  • W Mòstach w gminie Kòsôkòwò pòwstało chòdniszcze i widowô zygnalizacjô.

  PIĄTK, 1 gòdnika

  • Niebezpieczné zygnale jidą z diskùsje ò kaszëbsczim jãzëkù w senace –  i niejednëch samòrządach na Kaszëbach.

  Dzél pòlitików Prawa i Sprawiedlëwòscë zacza pùblëczno pòdważiwac sztatus kaszëbsczégò jãzëka. Na pòsedzenim senacczi Kòmisje Bùdżetu i Pùblëcznëch Finansów w diskùsje ò ògreńczenim subwencje na ùczbã kaszëbsczégò jãzëka, senatór PiS-u Grégór Bierecczi scwierdzył, że „kwestie czë to je apartny jãzëk są diskùtérowóné midzë jãzëkòznajarzama”. Jesz mòcni w ti kwestie na slédny sesje radzëznë kòscérsczégò krézu sã wëpòwiedzôł radny PiS Jignac Kòstuch, jaczi scwierdzył, że kaszëbsczi to nie je jãzëk, le gwara. Ò argùmeńtë w ti sprawie pitała Ana Cupa-Dzemińskô.

  • Ùczniacë z rëmsczégò Salezjańsczégò Òglowòsztôłcącégò Liceùm – bëlë bezkònkùrencjowi na Òlimpiadze Wiédzë ò Kaszëbach i Pòmòrzim w Rëmi.

  Przërëchtowelë nôlepszą prezentacjã, dobiwelë w gãbnëch òdpòwiescach, a Mateùsz Kleba ze salezjańsczégò karna wëpôdł nôlepi w jindiwidualnym pisónym tesce.

  18-tô edicjô òlimpiadë to bëła téż pierszô jakô bëła na wòjewódzczim szczeblu.- Ranga jimprezë sã zwikszëła temù téż niwizna je wëższô – gôdô gòspòdôrz rozegracje, direchtórka I Liceùm w Rëmi, Lucyna Penkòwskô. Jak sã nazéwô nôbarżi zalëdnionô wies w Pòlsce, béł Jón Trepczik wespółzałóżcą wejrowsczégò mùzeùm, chto włącził Pòmòrzé do Pòlsczi – to je dzwl pëtaniów z jaczima sã mùszelë zmierzëc ùczãstnicë òlimpiadë. – Z historią nie bëło lëchò, gòrzi z wiedzą ò dzysdniowòscë – òceniwô nôleżnik jury Tomôsz Fópka. Na drëdżim placu pò ùczniakach salezjańsczi placówczi sã ùplasowało karno z wejrowsczégò Elektrika. Trzecé téż trafił do wejrowianów – ùczniaków Karna Wëżigimnazjowëch Szkòłów nr 1.

  • W Mòstach w gminie Kòsôkòwò mają skùńczoné stôwianié chòdniszcza – przë Gdińsczi sztrasë.

  Je téż nowô widowô zygnalizacjô przë pasach dlô piechtnëch. To je pòspólnô jinwesticjô Kòsôkòwa i pùcczégò krézu. Chòdniszcze z betonowi kòstczi pòwstało wedle krézowi drodżi òd skrziżowaniô z Lasową sztrasą do Grabòwi. Są téż spùszczoné bómë, zmòcnioné rzmë, pòstawioné òchronné bariérczi. Za to wszëtkò do gromadë przëszło 175 tës. zł. Do tegò gmina z gwôsnëch strzodków ùdëtkòwi pòstawienié lampów, jaczé mają rozwidniwac chòdniszcze òd zôczątkù przińdnégò rokù. Gmina Kòsôkòwò ùdëtkòwiła téż widową zygnalizacjã przë pasach dlô piechtnëch. Ò ji rëgniãcé na rësznym szpùrze wnioskòwelë mieszkańcowie sołectwa Mòstë. Za zygnalizacjã to przëszło 74 tës zł.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑