Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 5 grudnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.12.05 (csb)

  • Wiôldżé zmianë przed Ceńtrum Kùlturë i Bibloteczi w Brusach
  • Przë sztërzëch zéńdzeniach na sztrąd w gminie Wiôlgô Wies jesz latos dadzą widë
  • Gòdë na Kaszëbach – pòd tim zéwiszczã mdze corocznô rozegracjô w Lëzënie

  WTÓRK, 5 gòdnika

  • Wiôldżé zmianë przed Ceńtrum Kùlturë i Bibloteczi w Brusach – gmina dosta 2 mln zł na remòńt i mòdernizacjã.

  Pieńdze są z Minysterstwa Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë. Z wicy jak 200 złożonëch wniosków le 20 bibloteków dostało dëtkòwé wespiarcé, a le 3 maksymalné ùdëtkòwienié w wësokòscë 2 mln zł, w tim placówka w Brusach. Na parterze zale do zajmów mdą wëcëszoné, zwikszi sã magazynowô wiéchrzëzna, zale widzawiszczowô i szpéglowô mdą òdnowioné. Na piãtrze pò przebùdowie to dô jeden wikszi i całowny westrzódk, a w nim przédnô czëtnica, z wëpòżëczalnią, lëterackô kawniczka, kòmpùtrowô zala i dzecnô a młodzëznowô zona. To dô téż szituzë, jaczich terô w bùdinkù felëje. Ceńtrum Kùlturë i Bibloteczi w Brusach mdze téż przëstosowóné do brëkòwnotów niefùlsprawnëch – to dô pòdjôzd i gwińdã, a za biną pòdnosnik. Rozbùdowónô mdze tzw galeriô kòle widzawiszczowi zale. Remòńtowò-bùdacjowô robòta sã zacznie na pòłowã drëdżégò rokù i mdze dérowa do kùńca 2019.

  • 4 zéńdzenia na sztrąd w gminie Wiôlgô Wies mô bëc barżi przistãpnô dlô lubińców wieczornëch szpacérów – dzãka zamòńtowaniémù widów.

  Robòta przë zéńdzenim na 14 w Chlapòwie i przedłëżenim sztrasë Sztrądowi w Òstrowie są ju na wëkùńczenim. Lampë pòstawioné mdą téż przë zéńdzenim z Promenadë Swãtewita w Pilëcach i zéńdzenim nr 43 z Karwie. – Më rechùjemë, że te jinwesticje dadzą atrakcjowòsc gminie téż tedë jak ni ma latnégò sezonu – gôdô Wiesława Karczewskô z Ùrzãdu Gardu Wiôldżi Wsë. Za zamòńtowanié widów w Karwie, Pilëcach i Òstrowie to przińdze wnet pół mln zł. Na zéńdzenié w Chlapòwie wiôlgòwiejsczi samòrząd dostôł ùdëtkòwienié. Rozwidnienié zéńdzeniow na sztrądë w gminie Wiôlgô Wies mô bëc fardich do kùńca tegò rokù.

  • 10 gòdnika wôrt spãdzëc na Widzawiszczowò-Spòrtowi Halë w Lëzënie – òb czas rozegacje “Gòdë na Kaszëbach” zapòznómë sã z kùchniowima zwëkama, a ò dobrą zôbawã zadbadzą artiscë szczudlarzowie, czarzbón i klaùn.

  Prezentacjô mòże zajinspirowac tëch, co chcą przërëchtowac òsoblëwą òprawã swiãtów doma. Na Gòdë na Kaszëbach rôczi wójt Lëzëna Jarosłôw Wejer. Zachãcywô czerowniczka Gminowégò Òstrzódka Kùlturë w Lëzënie Kristina Pòtrëkùs. Gòdowé pòtkania na halë sã stałë tradicją, w latosy, szósti edicje mdze nowina – jakno, że je swiéżo pò Miklôszkach, rôczimë nômłodszich do zôbawë ze swiãtim Miklôszã – dodôwô Kristina Pòtrëkùs. Rôczi wójt gminë Jarosłôw Wejer. Gòdë na Kaszëbach mdą 10 gòdnika òd 3:00 do 5:00 pò pôłnim w Widzawiszczowò-Spòrtowi Halë w Lëzënie.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑