Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 7 grudnia, 2017 | przez Dominik Lewicki

  0

  Klëka 2017.12.07 (csb)

   

   

   

  • 55-lecé jistnieniô fejrëje latos Karno Sztudérów Pòmòraniô
  • Nôpózni do piątkù załisną lãpë przë nowim chòdniszczu na Chlapòwsczi Drodze we Wiôldżi Wsë
  • Gòdowé jiluminacje załisnãłë we Wejrowie – swiąteczny sezón mają zaczãté miklôszkama na rinkù

  CZWIÔRTK, 07-mi gòdnika

  Karno Sztudérów Pòmòraniô fejrëje latos 55-lecé jistnieniô. Z ti leżnoscë bëtny nôleżnicë proszą ùszłëch Pòmòrańców ò òdjimczi, notérczi i wszelejaczé dokùmeńtë z dôwny dzejalnoscë Klubù. Roczëznã òni mdą fejrowelë òb czas wilijnégò pòtkaniô w chëczë w Łątczińsczi Hëce. Karno Sztudérów Pòmòraniô pòwstało w 1962 rokù jakno młodzëznówka Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, równak z czasã mô sã przesztôłconé w òrganizacjã co zrzesziwô sztudérów trzëgardzczich ùczbòwniów. Jegò nôleżnicë òd 50 lat przëznôwają zasłëżonym dlô Kaszëb i Pòmòrzô Medalã Stolëma, zwóną kaszëbsczim Noblã. Òrganizëją téż prestiżowi Kònkùrs Wiédzë ò Pòmòrzim a téż warkòwnie dlô młodëch Remùsowô Kara. – Më rôczimë wszëtczich ùszłëch Pòmòrańców do pòspólnégò fejrowaniô – gôdô terôczasnô przédniczka Éwelina Sztefańskô.
  Pòmòrańcowie 55-tą roczëznã mdą fejrowelë 16 gòdnika w swòji wëjazdowi sedzbie w chëczë w Łątczińsczi Hëce. Përznã rëchli, 12 gòdnika w Stôromiejsczi Radnicë we Gduńskù 50-ti rôz wrãczą Medalã Stolëma. Latosym dobiwcą je ks. Róman Skwiercz.

  Nôpózni do piątkù załisną nowé widë na Chlapòwsczi Drodze we Wiôldżi Wsë. Òne są pòstawioné przë nowim chòdniszczu. To je pierszi etap jinwesticje, jakô mô pòdniesc bezpiek piechtnëch na ti wąsczi i nierozwidniony szaséje, jakô je téż nazéwónô „môłą òbkrãżnicą” Wiôldżi Wsë. Chòdniszcze pòwstało òd wòjewódzczi 216-tczi do bansztrëczi. Na dniach mô bëc òbswietlony – gôdô Wiesława Karczewskô z Ùrzãdu Gardu Wiôldżi Wsë.
  Pierszi dzél chòdniszcza z òbswietlenim przë Chlapòwsczi kòsztô 225 tës. zł. Pòsobny etap planowóny na drëdżi rok mdze dwa razë drogszi. kleka-karczewska-plany-msz-17-12-07 Chòdniszcze to je jesz jedna jinwesticjô jakô mô zwikszëc bezpiek i òdsztopac ten dzél Wiôldżi Wsë. W plac niebezpiecznégò skrziżowaniô Chlapòwsczi z Czisową i drogą na Łebcz to dało rońdo. Skùńczëła sã téż mòdernizacjô Czisowi sztrasë. Òbadwie ne jinwesticje gmina zrealizëje przë wespółrobòce z pùcczim krézã.

  Grzeczné dzecë òdwiedzył Swiãti Miklôsz, zaswiécëła sã wiôlgô danka i gòdowé jiluminacje – we Wejrowie festin na gardodim rinkù w strzodã zaczął swiąteczny sezón. W rolã swiãtégò tradicjowò mô sã wceloné prezydeńt Krësztof Hildebrańt. Jak rzekł, je prosti spòsób jak pòznac, chto tak pò prôwdze béł grzéczny.
  Òb czas festinu béł rozrzeszony kònkùrs dlô dzôtków z wejrowsczich szkòłów na nôpëszniészą dankòwą òbzdobã. Pierszi plac ex ekwo zajãlë Maja Pòtrëkùs ze spòdlëczny szkòłë nr 8 za złotégò anioła i Òlôf Kąkól ze Szkòłowò-Wëchòwawczégò Òstrzódka dlô Głëchich – za dankã z baszków.

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑