Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 11 grudnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.12.11 (csb)

  • Pòswiãcenié nagróbka Jana Kôrnowsczégò w Brusach to bëła leżnosc do pòdzãczi dlô mieszkańców Pòmòrzô za wszelejaką pòmòc dóną pò zélnikòwi chaje.
  • Kaszëbskô kùltura ekspòrtowónô do Chinów – w partnérsczim regionie Państwa Westrzódka kòńcertowac mdze Karno Piesnie i Tuńca Gdiniô.
  • Ògniarze ze Strzélna w gminie Pùck mają wëremòńtowóné remizã i zrëchtowóné w ni swietlëcã dlô dzecy.

  PÒNIEDZÔŁK 11 gòdnika

  • Za dëtkòwą pòmòc w ùsuwanim wszelejaczich szkòdów pò zélnikòwi chaje pòdzãkòwałë wczora – mieszkańcóm Pòmòrzô wëszëznë Brus i Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

  Symbòliczną leżnoscą bëło pòswiãcenié òdnowionégò pò chaje nagróbka pisarza Jana Kôrnowsczégò na brusczim smãtarzu. Òdbùdowa znikwiony przez żëwioł sztaturë kòszta 25 tësący złotëch. Strzodczi na ten cél szłë ze zbiérczi na szpecjalnym kòńce K-PZ. – To je symbòliczné wëdarzenié w naji historie – gôdôł òb czas pòswiãceniô Stanisłôw Kòbùs, przédnik brusczégò partu Zrzeszeniô. W gminie Brusë chaja znikwiła wnet tësąc mieszkalnëch i gòspòdarczich bùdinków, a téż setczi hektarów lasów. Bóg zapłac za donëchczasną pòmòc i dërch prosymë ò wicy – gôdôł wczora bùrméster gminë Witóld Òsowsczi. Dëtczi na pòmòc w ùsuwanim skùtków chaje to mòże wpłacywac na kòńta stwòrzoné przez brusczi samòrząd i na kòńto Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

  • Kaszëbsczé karno piesnie i tuńca zaczinô kòńcertowac w Chinach – jidze ò gdińską grëpã, jakô pòjacha do partnérsczégò regionu Zhuhai.

  Mają tam zaprezeńtowac kaszëbsczi fòlklór na midzënôrodnym festiwalu. To ju nie je pierszi rôz, czej Karno Piesnie i Tuńca Gdiniô wëstãpiwô w Państwie Westrzódka – gôdôł na naji antenie gdińsczi dzejôrz Andrzéj Bùslér. Mùzykòwanié w Chinach to je elemeńt partnérstwa Gdinie z regionã Zhuhai. Gdiniã z Chinama parłãczą téż biznesowé relacje – na terenie gardu òd lat latecznëch fąkcjonëją firmë z daleczégò óstu. Karno Piesnie i Tuńca Gdiniô ju je wëjachóné do Chinów. Karno mô za sobą kòńcertë w rozmajitëch placach w Eùropie a téż midzë jinyma w Syrie dlô pòlsczégò wòjskòwégò kòńteńgeńtu.

  • Strzélno w gminie Pùck mô nową swietlëcã – dlô dzecy.

  Pòwstała w remize dzãka robòce tamtészich dobrowólnëch ògniarzów i wespiarcym gminowégò samòrządu. To béł pierszi remòńt remizë òd wicy jak 30 lat. Ògniarzë mòglë przë mòdernizacje sã ògreńczëc do bòjowëch fąkcjów. Równak òni ùdbelë, że naléze sã téż plac na swietlëcã. – Mómë ùdëtkòwioné materiale na tã jinwesticjã, le całą robòtã ògniarzë mają swòjima rãkama zrobioné – pòdsztrichiwô wójt gminë Pùck Tadeùsz Pùszkarczuk. Za remòńt remizë OSP w Strzélnie gmina zapłacëła 220 tësący złotëch.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑