Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 14 grudnia, 2017 | przez Anna Cupa-Dziemińska

  Klëka 2017.12.14 (csb)

  • W Serakòjcach mdą pòmagac môłi Amelce – dzewùs chòrzëje na zrzesz wrodzonëch wadów.
  • W wejrowsczim „Elektrikù” je òdëmkłô mùltimediowô pracowniô jądrowi energeticzi.
  • Pasowny darënk na Gòdë kùpimë na Swiątecznym Jôrmarkù w Kartuzach.

  Czwiôrtk, 14 gòdnika

  • W Serakòjcach mdą pòmagac chòri Amelce – môłi mieszkence ti wsë.

  Dzewùs chòrzëje na zrzesz wrodzonëch wadów, mô m.jn. rzôdką geneticzną wadã, wadã serca i hipòplazjã. Dzéwczã mô 15 miesãcy, a przeszło ju czile òperacjów. Na drëdżi rok czekô jã pòstãpnô, jakô mô jã uchronic przed stracenim zdrokù. Temù, w nôblëższą sobòtã wczas kòszikarsczégò meczu KS Bat Sierakowice-BPS Basket Kwidzyn, zbiéróné mdą dëtczi na rehabilitacjowi sprzãt dlô Amelczi. Jeji mëmka mô téż zrobioné lëstã nôbarżi brëkòwnëch ji zachów – gôdô òrganizatór zbiórczi, Kamila Fòrmela-Bigùs. Pòczątk meczu w spòrtowi halë w Serakòjcach w sobòtã ò gòdzënie 4 pò pôłnim.

  • W Zrzeszë Wëżigimnazjowëch Szkòłów nr 2 w Wejrowie òsta òdemko – mùltimediowô pracowniô jądrowi energeticzi.

  Jej ùtworzenié razã ze specjalisticznyma nôùkòwima nôrzãdzama mia sfinancowóné spółka PGE EJ 1, jakô je òdpòwiedzalnô za bùdacjã pierszi w pòlszim państwie atomòwi elektronie. W zale je dotikòwi zdrzélnik, 30-scë tabletów i dwie maketë, jaczé pòdrobno pòkazywają dzejanié atomòwi elektrowni. – Je to ju drëgô pracowniô negò zortu, pierszô më òdmikelë równo rok do wsladë – przëbôczëła wejrowskô starosta, Gabirela Lisius. Mùltimediowô pracowniô ùwidzała sã szkòłownikóm z „Elektrika”. – Mdze nama terô lżi sã ùczëc – gôdô wczas ùroczëznë jeji òdemkniãcô. Mùltimediowô pracowniô jądrowi energeticzi w Zrzeszë Szkòłów nr 2 we Wejrowie kòształa 100 tësący złotëch.

  • Pasowny darënk na Gòdë kùpimë na Swiątecznym Jôrmarkù – w Kartuzach.

  Jidze tam dostac przëstrojenia, lëdowi kùńszt czë regionalné jestkù. Są téż stojiszcza z ruchnama i widama na danczi. Na nômłodszich żdaje tam bezpłatnô karuzela i bana. Kaszëbsczi Mùzeùm prowadzy téż warkòwnie z malowaniô kùglów. Jôrmak miôł òdwiedzoné Pioter Szëca. Jôrmark je ôpen codzyń, jaz do 20 gòdnika. Mòżna gò zwënégòwac midze 12 a 6 wieczór, a w sòbòtã i w niedzelã w gòdzënach òd 10 do 6 wieczór.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone
  Back to Top ↑