Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 19 grudnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.12.19 (csb)

  • Dżôd z Babą, Kòzelbòk, Miedwiédz, Bòcón – mdą klewac do dwiérzów we Wilëją.
  • W Rëmi wiôldżé zajinteresowanié Kôrtą Seniora jakô ùprawniwô do kòrzëstaniô ze zniżków i promòcjów.
  • Do 12 stëcznika mdą dérowałë zapisë na 13 Pòmòrsczi Kònkùrs Kaszëbsczi Gòdowi Spiéwë w Szëmôłdze.

  WTÓRK, 19 gòdnika

  • Dżôd z Babą, Kòzelbòk, Miedwiédz, Bòców – mdą kléwelë do dwiérzów we Wilëją.

  To kòlãdnicë na Nordze zwóny Panëszkama, a na westrzédnëch i pôłniowëch stronach Gwiôzdkama. Taczé Gwiôzdczi mdą rojbrowac m. jin. w Szopie i Bącczi Hëce w kartësczim krézu. Gwiôzdka wpùszczonô w chëcz straszno rojbrëje, ale ten zwëk narzesziwô do òbrzãdów co mają nama darzëc bòkadoscą i płodnoscą. Pòstacje mają symbòliczné znaczeniô – gôdô direchtórka Kaszëbsczégò Mùzeùm w Kartuzach Barbara Kąkól. Wicy ò symbòlice przezebleklëch Gwiôzdków wa sã doznôta w pierszé swiãto – to je w pòniedzôłk – w aùdicje Piotra Szëcë pò szósti. A przez całé Gòdë më mdzemë z wama, słëchôjta naju ju òd WIlëje òd sódmi reno.

  Co dzesąti senior w Rëmi – kòrzëstô ju ze zniżków.

  To ti, co mają przëszłé do Ùrzãdu Gardu ò wëdanié Kôrtë Seniora. Przësłëgiwô òna kòżdémù mieszkańcowi Rëmi, jaczi skùńcził 60 lat. Mają jã wprowadzoné latos w maju – przë wespółrobòce z Rëmską Radzëzną Seniorów i dzãka wespiarcémù pùblëcznëch jinstitucjów, bùtenrządowëch òrganizacjów i firmów. Pòmòc partnérów je tu kluczowô, bò to òni bédëją zniżczi i promòcje na produktë i ùsłëdżi – Òdzéw mieszkańców Rëmi je baro wiôldżi – gôdô bùrméster Michôł Paséczny. Place, dze są zniżczi są òznaczoné graficznym merkã Programë. Donëchczas je wëdóné kòle tësąca kôrtów, seniorów w Rëmi je dzesãc razë tëli. Wniosczi są przistãpné m. jin. w Biórze Òbsłëdżi Mieszkańców i na jinternetowi stronie Ùrzãdu Gardu Rëmi.

  • Soliscë i karna mògą sã zgłaszac na – Kònkùrs Kaszëbsczi Gòdowi Spiéwë.

  Òn mdze 26 stëcznika, termin zôpisów minie dwie niedzele rëchli. Òrganizator to je Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë we Wejrowie ze Szkòłowò-Przedszkòłowim Karnã w Szëmôłdze mët. Przewidzoné mają piãc kategòriów – òd przedszkòlów i nulklasów pò strzédné szkòłë i ùstnëch. Kònkùrs mdze 13-ti rôz, mô wòjewódzką rangã i jegò zadanié to m. jin. pòpùlarizowanié nowëch dokazów. Gminë zgłôszają do pòmòrsczégò finału pò dwùch reprezeńtańtów z kòżdi kategòrie. Przëjimóné są téż zgłoszenia solistów i karnów z môlëznów, jaczé nie przeprowadzëłë gminowëch eliminacjów. Nômłodszi zaspiéwią pò jedny piesnie, a w drëdżich kategòriach dwie – jednã a capella, drëgą z mùzycznym pòdkładã. Taksowac mdą wiérnosc i jãzëkòwą pòprawnosc, wëkònanié mùzyczi i òglowé artistné wrażenié. Kòmisjô dô téż bôczenié na dobiér repertuaru. Pòdpòwiédz z jaczich zdrojów nôlepi kòrzëstac je dołączonô w regùlaminie. Jegò mòże nalézc – z Kôrtą Ùdzélu mët – na jinternetowi stronie Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. Zôpisë dérëją do 12 stëcznika

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑