Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 21 grudnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.12.21 (csb)

  • 2018 to mdze Rok Emigracje – zdecydowelë w Kaszëbsczi Jednoce.
  • Na teren pùcczégò krézu trafią 4 mln zł. Pò swiãtach PLGR przeprowadzy dogôdënczi w ti sprawie.
  • Jednyma òstôwiô geszenczi pòd danką, drëdżim dôwô je do rãczi – Gwiôzdór naju òdwiedzy we Wilëjã.

  CZWIÔRTK 21 gòdnika

  • Kaszëbskô Jednota ùchwôlëła na strzodowim zéńdzenim Zarządu – jaczi mdze patrón rokù 2018.

  Tak pò prôwdze pòcwierdzëlë to, co bëło òpcją jakô dobëła w jinternetowim welowanim do jaczégò bëlë uprawniony wszëtcë nôleżnicë. Tak tej òd stëcznika më mdzemë mòglë wzyc ùdzél i przëzérac sã akcjóm realizowónym w òbrëmienim Rokù Emigracje. Ten rok bãdze baro wôżny dlô kaszëbsczi diaspòrë, temù chcemë jich achtnąc – gôdô przédnik Kaszëbsczi Jednotë Karól Róda. Gôdô przédnik Jednotë i pòdsztrichiwô, że w ti òrganizacje téż zapisóny są naszińcowie rozsóny pò całim swiece – w Kanadze, Wiôldżi Britanie, czë Jirlandie. Zéńdzenié, na jaczim ògłoszelë Rok Emigracje to bëła téż leżnosc na pòdrechòwanié tegò rokù. Jak wiedno ò Kaszëbsczi Jednoce je głosno, przede wszëtczim w spòlëznowëch mediach. Dzãka naszi aktiwnoscë wëwiązywają sã czekawé diskùsje, na jaczich kòżdi sã mòże wëpòwiedzec – gôdô administratór jinternetowi stronë i facebookòwégò fanpejdża Tomôsz Labùda. Kaszëbskô Jednota rôczi do swòjégò facebookòwégò profilu, dze mòże sã wicy doznac ò jich dzejalnoscë. W stëcznikù doznómë sã ò pierszich jinicjatiwach zrzeszonëch z Rokã Emigracje.

  • W stëcznikù na teren pùcczégò krézu trafią 4 mln zł – zapòwiôdô Stowôra Nordowòkaszëbsczé Môlowé Rëbacczé Karno.

  W kònkùrsach ò wespiarcé mògą wëstąpic samòrządë, bùtenrządowé òrganizacje, pòdjimarzë i rëbôcë. Zarô pò Gòdach mdą dogôdënczi w ti sprawie. Samòrządë mògą dostac dëtczi m. jin. na drogòwé rozrzeszenia, jaczé ùprawią przistãpnosc spòlëznowëch i edukacjowëch ùsłëgów czë promòwanié rëbacczi spôdkòwiznë. Bùtenrządowé òrganizacje dostną pòmòc przë wespiéranim lëdzy zagrożonëch wëkluczenim, np. przez aktiwizacjã i zbrzątwienié stôrëch lëdzy i dzecy, midzëpòkòleniową jintegracjã. Pòdjimarze mògą wëstąpic ò pòmòc w twòrzenim lińcucha dostawów rëbacczich produktów czë bùdacje i promòcje marczi terenu w òpiarcym ò zjintegrowóné turistné pakétë. Rëbôków PLGR rôczi m. jin. do różnicowaniô rëbacczi dzejalnoscë. Za wicy wiadłama i doradama to mòże przińc na dogôdënczi. Òne mdą 27 gòdnika w Ùrzãdach Gminów w Kòsôkòwie, Pùckù i Krokòwi. Na drëdżi dzéń – w czwiôrtk – pòtkania są zaplanowóné w Hélu, Jastarnie i Wiôldżi Wsë. W piątk cykel sã skùńczi w krézowim starostwie w Pùckù.

  • Jednyma òstôwiô darënczi pòd danką, drëdżima dôwô do rãczi – Gwiôzdór naju òdwiedzy we Wilëjã.

  Czemù to òn, a nié swiãti Miklôsz òdwiedzywô naje chëczë? Wëklarowôł to Róman Drzéżdżón w swòji pòwiôstce „Swiãti Mikòłôj a Gwiôzdór”. Historiã jich pòtkaniô dobrze znają ùczniacë dëbeltjãzëkòwi, kaszëbskò-pòlsczi Naji Szkòłë we Wejrowie. Całą historiã dzecë z Naji Szkòłë òpòwiedzą na naji antenie we Wilëjã, òni mdą jednyma z najëch wielnëch, swiątecznëch gòcy. Zabédëją téż czile wiérztków, jaczé to mòże Gwiôzdorowi òpòwiedzec. A ju w piątk 22 gòdnika Naja Szkòła rôczi na rink we Wejrowie na pòspólné kòlãdowanié. To ò 3:15. A ò 5:00 we wejrowsczim mùzeùm ùczniacë z pòmòcą szkólnëch i starszich wëstawią przedstôwk „Gwiżdże”.

  • Swiąteczno to je téż ju w Mùzeùm Pùcczi Zemie – dzãka wëstôwkòwi gòdowëch szopków.

  Jich ùtwórcowie to pòmòrsczi artiscë z terenu Kaszëb i Krôjnë. Czãstim mòtiwã są òdwòłania do rëbacczégò żëcô, le téż do dôwnëch kòlãdnëch tradicjów. Temù w szopkach to mòże òkróm Dzecuszka Jezës, Marije i Józefa ùzdrzec téż rëbôków, marinérów, a sama szopka czãsto mô fòrmã bôtów. Wëstôwk je w Parce Szpëtôlëk Mùzeùm Pùcczi Zemie przë sztrasë Wałowi 11.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑