Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 22 grudnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.12.22 (csb)

  • Minysterstwò Nôrodny Edukacje mdze jinaczi dzelëc dëtczi na kaszëbsczi. W klëce sprawdzymë chto na tim zwëskô, a chto stracy.
  • Z dëtkòwim efektã na plusu skùńczi pierszé półroczé fąkcjonowaniô Dodóm Żeglarza w Pùckù.
  • Rëmiô dobëła w kònkùrsu Bôłtëcczégò Dzénnika „Gmina na szóstkã”.

  PIĄTK, 22 gòdnika

  • Decyzjô w sprawie zmianë subwencjów – na ùczbã miészëznowëch jãzëków zapadła.

  Minysterstwò Nôrodny Edukacje òbniżi kwòtë dlô szkòłów w jaczich je ùczony kaszëbsczi jãzëk. Zwëskają za to szkòłë, dze ùczniacë realizëją dwajãzëkòwą programã. W òcenie decyzje rządu zdania są pòdzeloné. Wicy ò sprawie Adóm Hébel. Z dodôwnym dëtkòwim efektã i zadowòlniwającą frekwencją – skùńczi latosy rok Dodóm Żeglarza w Pùckù. Jegò miéwca, Harcersczi Mòrsczi Òstrzódk, pòdrechòwôł pierszé półroczé fąkcjonowaniô placówczi.

  • Òb lato òbłożenié Dodomù Żeglarza – sã ùtrzëmiwało na niwiznie 100%.

  – Pò tzw. „wësoczim sezonie” dërch miéwómë gòscy, jaczich przëcygają atrakcje w Pùckù – gôdô kòmańdańt HOM Sławòmir Dãbicczi. To sã mô przełożoné na finansowi efekt Harcersczégò Mòrsczégò Òstrzódka. Ten rok placówka skùńczi na plusu. Dodóm Żeglarza w Pùckù òdemklë 19 zélnika. Za jegò pòstawienié to przëszłë 3 mln zł, z czegò wnet 2 i pół mln szło na bórg.

  • Za òdemkłosc na jinwesticje i wespiéranié pòdjimarzów – Rëmiô dobëła w kònkùrsu Bôłtëcczégò Dzénnika „Gmina na szóstkã”.

  Samòrząd òdebrôł laùr w kategòrie „gmina żëcznô jinwestoróm”. Kònkùrs miôł na celu pòkôzanié samòrządów nôbarżi zaangażowónëch w turistikã, promòcjã pòdjimaniô, òchronã strzodowiszcza i sprawë mieszkańców. Jury achtnãło Rëmiã m. jin. za pòmòc jinwestoróm przë fòrmalnoscach i zagòspòdarzenié 150 ha terenów na nordze gardu pòd jinwesticjową zonã. – Wespółrobòta z pòdjimarzama je ze zwëskã dlô dwùch stronów – kòméńtérëje nôdgrodã prowadny radzëznë gardu Rëmi, Ariél Sënicczi. Kònkùrs „Gmina na szóstkã” Bôłtëcczi Dzénnik mô pierszi rôz zòrganizowóné.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑