Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 27 grudnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.12.27 (csb)

  • Òd nowégò rokù przed płatnikama ZUS rewòlucjô. W żëcé wchôdô e-Skłôdka.
  • W gminie Żukòwò pòwstónie Młodzëznowô Radzëzna Gminë. Kańdidacë mògą sã zgłaszac do 12 stëcznika.
  • Gwiżdże ju przed swiãtama bëłë widzoné we Wejrowie. Dzecë z Naji Szkòłë zrëchtowałë przedstôwk.

  STRZODA, 27 gòdnika

  • Òd nowégò rokù rewòlucjô dlô płatników ZUS. W żëcé wchôdô e-Skłôdka –  a to znaczi, że miast trzech abò sztërzëch przelewów do ZUS to sygnie jeden, na jindiwidualny numer kòńta.

  To wedle ùrzãdników nié le mni czasu spãdzonégò przë robienim przelewów, le téż mniészé kòsztë òbsłëdżi płatnosców. Ò zmianë pitôł Pioter Szëca.

  • W gminie Żukòwò pòwstónie Młodzëznowô Radzëzna Gminë – kańdidacë mògą sã zgłaszac do 12 stëcznika.

  W ji skłôd wléze maksymùm 15 mieszkańców gminë, jaczi mają nômni 12 lat, a ni mają skùńczoné 18. To je plac dlô lëdzy kreatiwnëch i taczich co ni mają stracha wëzwaniów. Pò skùńczenim nabòru i przërëchtowanim kôrtów do welowaniô òni mdą mielë tidzéń na przekònanié drëchów i drëszków do swòji kańdidaturë. Welowanié mdze 22 stëcznika. To mdze finał procesu zaczãtégò pò kùńc latoségò łżëkwiata, czej do bùrméstra przëszedł wniosk pòdpisóny przez młodëch mieszkańców gminë ò pòwòłanié Młodzëznowi Radzëznë. Ji dzejalnosc to mdze prakticzné wëzwëskanié dobiwóny przez młodëch wiédzë ò demòkracje, mô téż zwikszëc spòlëznową aktiwnosc młodëch mieszkańców gminë Żukòwò. Kadencjô mdze dérowa 2 lata. Młodi radny mdą robic spòlëznowò. Òni mdą taksowac ùchwôlënczi Gardowi Radzëznë wôżné dlô strzodowiszcza młodëch a téż pòstulowac do wëszëznów w sprawach co sã młodzëznë tikają. Mają téż pòdskacywac i twòrzëc jinicjatiwë młodzeżi, prowaddzëc jinfòrmacjowò-dorôdzczą dzejalnosc, narzesziwac wespółrobòtã z òrganizacjama w kraju i za greńcą. Zgłoszenia kańdidaturów mdą przëjimóné do 12 stëcznika w sekretariatach szkòłów. Ùczniacë co ùczãszcziwają do placówków bùten gminë mògą składac wniosczi w Ùrzãdze Gminë w Żukòwie.

  • Chòc czas Gwiżdżów przëszedł dopiérze terô, pò swiãtach ju w piątk – mieszkańcowie Wejrowa mòglë kòlãdowac razã z pùrtkã, dżadã, babą, bòcónã i jinyma pòstacjama òdgriwónyma przez dzecë z priwatny placówczi Naja Szkòła.

  Na wejrowsczim rinkù rozbrzëmiałë nôbarżi snôżé kòlãdë, a we wejrowsczim mùzeùm béł szpëtôkel pòswiãcony ti témiznie, w jaczim nie zafelało kòmicznëch, ale téż patrijotnëch wątków. Më jesmë pòzytiwno zdzywiony òdbiorã przez wejrowską spòlëznã – gôdô szkólny Sławòmir Kruza. A te przezeblekłé pòstacje mają przëniesc szczescé – strzód nich są bòcón, kòzelbòk, miedwiédz, le téż szandara, diôbéł, czë smierc. Tradicjowò Gwiżdże zaczinają chòdzëc we Wilëją i pòtkac jich mòżna w Gòdowim Cządze. W niejednëch regionach jich wizyta przëpôdô na zylwestra. Aùtorã scenarnika i mùzyczi do przedstôwkù Naji Szkòłë je Tomôsz Fópka. Reżisérką szpëtôklu w jaczim wëstąpilë ùczniowie i szkólny je Katarzëna-Kankòwskô Filëpiôk.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑