Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 28 grudnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.12.28 (csb)

  • Rekòrdowi bùdżet mają ùchwaloné w Chònicach. Na jinwesticje pùdze 48 mln zł.
  • Dołączëc do pòchòdu gwiżdżów – to mòże w Kaszëbsczim Etnografnym Parkù we Wdzydzach.
  • Do 12 stëcznika mdą dérowałë zapisë na 13 Pòmòrsczi Kònkùrs Kaszëbsczi Gòdowi Spiéwë w Szëmôłdze.

  CZWIÔRTK, 28 stëcznika

  • Co czwiôrtą złotówkã ze swòjégò bùdżetu wëszëznë Chòniców – dadzą w 2018 rokù na jinwesticje.

  Do gromadë to mô bëc 48 mln zł. Do nôwikszich pòdjimiznów zarechòwiwają w Chònicach: mòdernizacjã banofù PKP, rewitalizacjã nôbarżi zdegradowónëch dzélów gardu, pòstawienié deszczowi karnôlizacje i zaprojechtowanié zôpadny òbkrãżnicë. – To mdą rekòrdowé jinwesticje w historie gardu – zapòwiôdô bùrméster Arsenius Finster. Ùchwôlony przez radnëch bùdżet Chòniców zakłôdô 184 mln zł wzątkù i wnet 6 mln zł wicy wëdatków. Bórg gardu na kùńc przińdnégò rokù to mô bëc 32 proceńt.

  • Dołączëc do pòchòdu gwiżdżów – to mòże w mùzeùm we Wdzydzach w gminie Kòscérzna.

  W Kaszëbsczim Etnografnym Parkù do 4 stëcznika są warkòwnie zrzeszoné z Gòdama. To sã mòże na nich doznac jak przódë bëło to fejrowóné, samémù zrobic papiórowé òbzdobë przódë pòwszédné w chëczach i dwòrach i téż bëc ùczãstnikã òbrzãdów. – Cobë pòczëc jak to przódë biwało – pòwiôdô Jiwóna Klinger z wdzydzczégò skansenu. We wdzydzczim mùzeùm òni mają nôdzejã, że dzãka jich kòżdoroczny programie to dô wicy karnów gwiżdżów. Zajinteresowanié tim zwëkã rosce, wiedno wicy grëpów przëjéżdżô, cobë kòlãdowac midzë zabëtkòwima chëczama. Programa „Gwiôzdka jidze przez Wdzydze” mdze w mùzeùm prowadzonô jesz tidzéń – do 4 stëcznika.

  • Soliscë i karna mògą sã zgłaszac – na Kònkùrs Kaszëbsczi Gòdowi Spiéwë.

  Òn mdze 26 stëcznika, termin zôpisów minie dwie niedzele rëchli. Òrganizator to je Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë we Wejrowie ze Szkòłowò-Przedszkòłowim Karnã w Szëmôłdze mët. Przewidzoné mają piãc kategòriów – òd przedszkòlów i nulklasów pò strzédné szkòłë i ùstnëch. Kònkùrs mdze 13-ti rôz, mô wòjewódzką rangã i jegò zadanié to m. jin. pòpùlarizowanié nowëch dokazów. Gminë zgłôszają do pòmòrsczégò finału pò dwùch reprezeńtańtów z kòżdi kategòrie. Przëjimóné są téż zgłoszenia solistów i karnów z môlëznów, jaczé nie przeprowadzëłë gminowëch eliminacjów. Nômłodszi zaspiéwią pò jedny piesnie, a w drëdżich kategòriach dwie – jednã a capella, drëgą z mùzycznym pòdkładã. Taksowac mdą wiérnosc i jãzëkòwą pòprawnosc, wëkònanié mùzyczi i òglowé artistné wrażenié. Kòmisjô dô téż bôczenié na dobiér repertuaru. Pòdpòwiédz z jaczich zdrojów nôlepi kòrzëstac je dołączonô w regùlaminie. Jegò mòże nalézc – z Kôrtą Ùdzélu mët – na jinternetowi stronie Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. Zôpisë dérëją do 12 stëcznika

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑