Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 29 grudnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.12.29 (csb)

  • Gmina Pùck to je pòsobny samòrzad z projinwesticjowim bùdżetã.
  • Bòcón, Żid, Kòminôrz i… prezeńtéra Radia Kaszëbë bëłë pòstacjama gwiżdżów w Lëzënie.
  • Frantówczi żdżą za swòją wersją karaòke – w drëdżim kònkùrsu Młodëch Kaszëbów.

  PIĄTK, 29 gòdnika

  • 25 mln zł òbsztëlowelë w gminie Pùck – na jinwesticje w bùdżece na drëdżi rok.

  Radny gò jednogłosno przëjãlë na wczorajszi sesje. Nôwicy przińdze za pòstawienié karnôlizacje m. jin. w Darzlëbiu, Lésniewie i Mrzeżënie – do gromadë 10 mln zł. Do tegò 4 mln je nót dac na przebùdowã szkòłë w Pôłchòwie. Przë stolëmnëch, bieżącëch nakładac na òbswiatã i spòlëznową pòmòc më na jinwesticje dôwómë pòłowã wòlnëch strzodków pòdsztrichiwô wójt gminë Pùck Tadeùsz Pùszkarczuk. Gmina Pùck wëdô na drëdżi rok téż dichtich dëtków z bùtnowëch ùdëtkòwieniów – wnet 6 mln zł na kòłowé stegnë i wicy jak 3 i pół mln zł na mòdernizacjã Wiejsczégò Dodomù Kùlturë w Strzélnie i szkòłów w Mierëszënie i Swôrzewie. – To je bùdżet jaczi ùwzglãdniwô nôbarżi pòtrzébné jinwesticje – taksëje prowadnô radzëznë gminë Pùck Ana Pòmieczińskô. Pò stronie przëchòdów w bùdżece gminë Pùck je przewidzoné 125 mln zł, wëdatków ò 13 mln wicy. Deficyt pòkrëje kredit i pòżëczka z Nôrodnégò Fùńduszu Òchronë Strzodowiszcza i Wòdny Gòspòdarczi.

  • Kòlãdëją, skłôdają żëczbë i proszą – ò smaczczi do kòsza.

  Pò gminie Lëzëno chòdzëlë za gwiżdżów aktorowie dramaticznégò teatru. Òkróm znónëch wszëtczim pòstacjów zwierzãtów, pùrtka, czë kòminarza pò chëczach zdzywionëch lëdzy chòdzył téż prezeńtéra Radia Kaszëbë. Wicy ò tim òpòwié òdtwórca rolë, a równoczasno prôwdzëwi robòtnik radia Adóm Hébel.

  • Dzejający na rzecz hòspicjum w Gdinie „Jantarowi krómk” – rëgnął aùkcje w jinternece.

  Òbzdobë na szlachetny cél mòże kùpiac na facebookòwim „Bazarkù”. Charitatiwny króm dzejô przë gdińsczi kòlegiace przë Krajewi Armie 26. Wespółtwòrzi gò wiele lëdzy, nade wszëtkò 15 białków z DecoHobby. Pòtikają sã rôz na miesąc na warkòwniach, dze twòrzą samòrobné cëda. Do te do Jantarowégò Krómkù swòje dokazë haliwają wszëtcë, co chcą pòmòc: ùczniacë z gdińsczich szkòłów, artiscë, mieszkańcowie Gdinie. Nalézc tam mòże téż dokazë pòdòpiecznëch hòspicjum twòrzoné òb czas zajmòwi terapie. Òriginalné òbzdobë, dekòracje i geszenczi ni mają prizów. Żebë je kùpic to mùszi wrzucëc dëtczi do òznakòwóny biksë. Pieńdze jidą na stowôrã Hòspicjum miona sw. Wawrzińca w Gdinie. Terô to mòże téż przez jinternet pòmagac – na facebookòwim Bazarkù Jantarowégò Krómkù. Na licytacje tam są wëstôwióné dokazë artistków z DecoHobby. Sygnie wpisac Bazarek Bursztynowego Kramiku na facebookù.

  • „Dwa mùlczi”, „Miesądz”, „Pòmału, ale dërch” – żdża jesz za swòją wersją karaòke.

  Są strzód frańtówków bédowónëch do òbrobieniô w kònkùrsu Kòła Młodi Kaszębi. To ju je drëgô edicjô kònkùrsu òrganizowónégò przez nich we wespółrobòce z banińsczim partã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Teledisk z nôdpisamaa abò prezeńtacjã to mòże przërëchtowac gimnazjalnô młodzëzna i ùczniacë wëżigimnazjalnëch szkòłów, a téż ùstny. Lësta dokazów je przistãpnô pòd jinternetową adresą www.mlodi-kaszebi.com. Na béddënczi Młodi Kasżëbi chcą żdac do 30 łżëkwiata. To dô nôdgrodë – za pierszi plac półtora tës. zł., za drëdżi 70 zł i za trzecy 300 zł. W pierszi edicje nôlepszi béënk kaszëbsczégò karaòke mają przërëchtowóné ùczniacë Katolëcczégò Gimnazjum w Kartuzach.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑