Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 8 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.02.08 (csb)

  • Swiatowi klasyk lëteraturë niedługò całi do przeczëtaniô pò kaszëbskù w jinternece. Môłi Princ mòże sã téż ùkazac w ksążkòwi wersje
  • Dwie zaslëbinowé kònferencje mdą w Pùckù dzéń przed roczëzną wëdarzeniów z 1920 rokù
  • W Gdinie w ten wikeńt kùlminacjowi sztërk fejrowaniô 92 gebùrstagù gardu

  CZWIÔRTK 08 gromicznika

  • Dokôz Antoine’a de Saint Exuperégò “Môłi princ” – ùkazywô sã w kaszëbsczi jãzëkòwi wersje partama na pòrtalu pismiono.com.

  Ùniwersalnô pòwiôstka ò knôpie wanożącym pò môłëch planétach i pòznôwającym swiat lëdzczich problémów i wseczëców dolmaczonô przez Maceja Bańdura je ju wnet całô òpùblikòwónô. Wëjimczi jidze nalézc na pòrtalu pismiono.com. Ta pòwiôstka je wôżnô dlô pòsobnëch pòkòleniów czëtińców na całim swiece, tej czas cobë jã mógł pò kaszëbskù przeczëtac – takô dba skłoniła Maceja Bańdura do zrobieniô przełożënkù. W teksce nalézemë lëtrë niewëstãpiwającé w kaszëbsczim alfabece. Dolmaczéra zastosowôł swój aùtorsczi pisënk, bò dzysészô norma – cwierdzy – nie òddôwô fòneticzi kaszëbiznë. Môłi Princ je terô do pòczëtaniô we wëjimkach a pòrtalu pismiono.com. Wińdzenié ksążkòwi wersje je zaplanowóné na strëmiannik tegò rokù. Macéj Bańdur zapòwiôdô, że pò Môłim Princu przińdze czas na jiné tekstë, tą razą anielskòjãzëkòwi i skandinawsci lëteraturë. Przekłôdôcza jinteresëją téż pòzycje Kaszëbów co piselë w jinëch jãzëkach.

  • Dwie zaslëbinowé kònferencje mdą w Pùckù w piątk – dzéń przed roczëzną wëdarzeniów z 1920 rokù.

  Pierszô z nich to je pòtkanié z cyklu zaczãtégò w 2000 rokù przez Towarzëstwò Ùpiãksziwaniô Gardu Pùcka. Zacznie sã ò 11:00 w Kùlturalno-Dëszpastersczim Ceńtrum. Spòminóny mdze kapelón Pòmòrsczégò Frońtu Zygmùńd Jón Ridlewsczi i dzejôrz młodokaszëbsczi rësznotë i achtniony dlô Pùcka Antón Miotk – zapòwiôdô Danuta Détlawa. Kònferencjô tradicjowò òkróm historiczny refleksje mdze pòswiãconô przińdnoce. Òbgadiwóné mdą zmianë klimatu i jich cësk na mòrską gòspòdarkã. To ò 11:00. A pò pôłnim mdze kònferencjô wespółòrganizowónô przez gardowi samòrząd. Zacznie sã ò 3:00 pp w radnicë, prowadną témą mdze historiô i archeòlogiô dôwnégò Pùcka. Przed pòtkanim, ò 2 pp mdze wernisaż marinistnëch pòrtretów w „kamienicë” Mùzeùm Pùcczi Zemie.

  • W Gdinie w te wikeńd szpëcowi sztót fejrowaniô gebùrstagù gardu – to mdze 92 roczëzna dostaniô gardowëch prawów.

  -Kòżdi gdinión ò tim wié, bò 10 gromicnika i na wszëtczich roczëznowëch rozegracjach je baro widec bùchã mieszkańców Gdinie – gôdô prowadnô radzëznë gardu Joana Zelińskô. Fejrowanié gdińsczégò gebùrstagù je rozplanowóné na 3 wikeńdë. Ùszłi béł czerowóny do stôrëch lëdzy. Za tidzéń mdze gebùrstach na spòrtowò. A w ten wikeńd òsoblëwie rôczą gdińsczé mùzea. 10 gromicznika to je òdemkłi dzéń w mùzeach: Gardu Gdinie, Wòjnowi Mariniznë, Emigracje i w pôłnié gòrącô szôkòlôda w Jinfòbòksu ë ò 2:00 pòkôzczi w Gdińsczim Filmòwim Ceńtrum. Zwieńczenié to mdze wieczornô ùroczëstô sesjô Radzëznë Gardu Gdinie w Gardowim Teatrze.

  Foto: famousauthors.org

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑