Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 9 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.02.09 (csb)

  • Lepi pòznac naszińców za greńcą mòże dzãka serie filmików jaczé pùblikùje Kaszëbskô Jednota. Pierszi ju do òbezdrzeniô
  • Pòstawienié spòrtowi halë w Kòżëczkòwie w gminie Chmielno wiedno blëżi
  • We wtórk LGD Jantarowi Pasôż zacznie nabiér wniosków w dwùch kònkùrsach

  PIĄTK, 09 gromicznika

  • Latosé dzejania Kaszëbskô Jednota pòswiãcywô przede wszëtczim emigracje i bùdowanim łączbë z Kaszëbama z całégò swiata – kim są, czim sã zajimają, co z kaszëbiznë mają starã ùchòwac w swòjim placu zamieszkaniô?

  Ò tim pòwiôdają sami emigrańcë w serie krótczich filmików pùblikòwónëch na Facebookòwi stronie Kaszëbsczi Jednotë. Pierszi je òd dzysô do òbezdrzeniô. Przedstôwiô Wiktora, jaczi dwa lata nazôd wëjachôł do USA, dze nalôzł robòtã snieniów – wespółrobi z Google. Wiktora słëchińcowie Radia Kaszëbë mòglë téż ùczëc w aùdicje Wikeńd Fùl Gãbą, dze pòzdrôwiôł słëchińców z placu swòjégò zamieszkaniô. Nagrania z wëpòwiescama lëdzy wëcygnionëch z Kaszëb mdą sã pòkazywałë na facebookòwi stronie Kaszëbsczi Jednotë. Òrganizatorowie fejrowaniô Rokù Emigracje rôczą téż lëdzy co mieszkają bùten tatczëznë do wësélaniô filmików w jaczich gôdają ò swòjim żëcym za greńcą i miłoce do Kaszëb.

  • Pewno ju w strëmiannikù rëgnie bùdowa gimnasticzny zalë w Kòżëczkòwie w gminie Chmielno – do ùrzãdu przëszłë dwa przetôrgòwé bédënczi.

  Pierszô je rechòwónô na wnet 4 i pół mln zł, drëgô na 4 mln 100 tës. To, czedë sã robòta zacznie zanôlégô òd chùtkòscë wëbraniô wëkònywacza. Nowi òbiekt mô szlachòwac za tim jaczi gmina da do ùżëtkù łoni w Bòrzestowie. Òn mô bëc nié le spòrtowi, ale téż didakticzny – gôdô wójt gminë Chmielno Jerzi Grzegòrzewsczi. Jak wszëtkò pùdze wedle planu, zala w Kòżëczkòwie mdze dónô do ùżëtkù latos w smùtanie.

  • Môlowé Karno Dzejaniô Jantarowi Pasôż we wtórk zacznie nabiér wniosków w dwùch kònkùrsach – na rozwijanié gòspòdarczi dzejalnoscë i òglowòprzistãpny turistny abò kùlturalany bazë.

  Do pòdzeleniô midzë mikro i môłé pòdjimiznë je kąsk wicy jak 900 tës. zł. Maksymalno to mòże dostac 100 tës., le nié wicy jak 70% kwalifikòwónëch kòsztów. Ùprawnioné są firmë ze sedzbą abò partã na terenie gminów Gniewino i Wejrowò. Bédowóné mdą wniosczi pòdjimarzów co stwòrzą wicy jak jeden plac robòtë i ti co deklarëją zatrudnienié defawòrizowónëch na rinkù robòtë lëdzy. To m. jin. bezrobòtny do 34 rokù żëcô, białczi, niefùlsprawny, długò bezrobòtny abò z môłima kwalifikacjama. W drëdżim kònkùrsu w pùlë to dô wicy jak 300 tës zł. na rizwij òglowòprzistãpny i nikòmercjowi turistny, rekreacjowi abò kùlturalny jinfrasztrukturë. Bédowóné są projechtë jaczé pòprawią stón strzodowiszcza abò klimatu – jak te co mają cësk na òbszczãdnosc energie, wòdë, zmiészenié emisje zanieczëszczeniów. Dobrze mdze sã wzérac na jinowacjowé ùdbë, a téż wëzwëskanié kùlturalno-spòlëznowëch, historicznëch abò nôtërnëch zasobów terenu Môlowégò Karna Dzejaniô. Jantarowi Pasôż zacznie nabiér wniosków 13-gò, a skùńczi 29-gò gromicznika.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑