Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 14 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.02.14 (csb)

  • W Dzemiónach zwëskelë pół mln zł na rekùltiwacjã dôwnégò składowiszcza òdpadów. To je kùńc pôrãnôsce latnégò dzejaniô.
  • Szpëtôkel ò bùrzlëwi sytuacje bùten i bënë bòhatérë mdze wëstawiony w Rëmi.
  • We Wiôldżi Wsë zaczãlë nabiér do zymkòwi akcje „Rozszmakôj sã w Metropòlie. Wikeńd za pół prizu”.

  STRZODA, 14 gromicznika

  • Pò wiele latach dzejaniô wëszëznóm Dzemión sã ùdało zwëskac ùdëtkòwienié – na rekùltiwacjã dôwnégò składowiszcza òdpadów.

  Pół mln zł na ten cél dô Nôrodny Fùńdusz Òchronë Strzodowiszcza i Wòdny Gòspòdarczi. Składowiszcze je w lese krótkò wsë na terenie 1,5 ha. Smiecë tam trôfiałë òd 1993 rokù. Pò zamkniãcym wësëpiszcza to dało pôrãnôscë ùdbów na jegò rekùltiwacjã, równak żódny sã nie ùdało zrealizowac. – Przełomienié przëszło łoni, jak sã zmieniłë regle dôwaniô dotacjów na ten cél, co pòmògło te strzodczi nalézc – klarëje wójt gminë Dzemiónë Lészk Pòbłocczi. Przetôrg na rekùltiwacjã mô bëc ògłoszony jesz w tim miesądzu. Na placu składowiszcza w Dzemiónach mają pòwstac zeloné terenë.

  • Teatralny dokôz “Noc Helvera” òpisywający relacje titlowégò Helvera – i dozérający gò Karlë mdze wëstawiony w Rëmi.

  Szpëtôkel reżisérowóny przez Agnes Skawińską je òsadzony w niedopòwiedzony realnoce bùrzlëwégò czasu, jaczi mô cësk na przédnégò bòhatérã i jegò relacje z Karlą. To mdze mógł òbezdrzec 23 gromicznika do Gardowégò Dodomù Kùlturë w Rëmi na 6:00 wieczór – gôdô reżisérka Agnes Skawińskô. Dokôz mô bòlesné mòmeńtë i baro mòcné wseczëca. To téż wëmôgającô robòta dlô dwójczi aktorów, co pòswiôdcziwô grającô Karlã Magdaléna Bocham-Jachimk. Òpisywô Pioter Lewicczi, òdtwórca przédny rolë Helvera. Kòżdi mòże przińc na przedstôwk 23 gromicznika ò 6 wieczór do Gardowégò Dodomù Kùlturë. Dzéń rëchli – 22 gromicznika mdze premiéra na jaką przińc mògą lëdze ze szpecjalną rôczbą. Taczé zaproszenié bãdze do dobëcô na naszi antenie w aùdicje Wikeńd Fùl Gãbą w sobòtã pò 3:00 pp.

  • We Wiôldżi Wsë mają ògłoszoné nabiér do zymkòwi akcje – „Rozszmakôj sã w Metropòlie. Wikeńd za pół prizu”.

  Òna je czerowónô do pòdjimarzów co bédëją gastronomiczné, hòteloé, kùlturalné, spòrtowé, kòsmeticzné i turistné ùsłëdżi. Warënk ùdzélu to je òbniżenié ò 50% prizów produktów i ùsłëgów. Promòcją to mòże òbjimnąc wëbróny dzél bédënkù. W latosy edicje to dô 16 gardów i gminów z pòmòrsczégò wòjewództwa – w tim m. jin. Kartuzë, Żukòwò, Łeba, Krokòwò, Pùck. Kòòrdinatór to je Metropòlitalnô Òbéńda Gduńsk-Gdiniô-Sopòtë. Wszëtcë partnérowie są òbjimniãti pòspólną promòcjową kampanią – w spòlëznowëch mediach, na bilbòrdach czë plakatach. Akcjô „Rozszmakôj sã w Metropòlie. Wikeńd za pół prizu” mdze w sztërë wikeńdë – slédny strëmiannika i trzë we łżëkwiace. W gminie Wiôlgô Wies mdze to termin 21-22 łżëkwiata. Zgłoszenia przëjimają tam do 30 strëmiannika w Ceńtrum Kùlturë, Promòcje i Spòrtu.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑