Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 15 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.02.15 (csb)

  • Bëtowskô programa wespiarcô zôstãpczich familiów, dodomów dzecka i jich pòdòpiecznëch z mëlionowim ùdëtkòwienim.
  • W pùcczim krézu òni chcą rôczëc bùtenrządowé òrganizacje do wespółrobòtë ze zagreńcznyma partnérama.
  • W Serakòjcach pòwstónie Zakłôd Przetwòrziwaniô Kòmùnalnëch Òdpadów.

  CZWIÔRTK, 15 gromicznika

  • Bëtowskô programa wespiarcô zôstãpczich familiów, familijnëch dodomów dzecka i jich pòdòpiecznëch – z wicy jak mëlionowim ùdëtkòwienim.

  Ùgôdënk w ti sprawie pòdpiselë przedstôwcowie samòrządu pòmòrsczégò wòjewództwa i bëtowsczégò krézu. Ùnijné wespiarcé pòkrëje 85% kòsztu projechtu „Razem w drodze Q przyszłości”, z jaczi mô kòrzëstac 135 lëdzy. Są dlô nich przërëchtowóné trzë programë Akademiô dobrégò starszégò, Akademia Q dorodłości i Akademiô szczestlëwégò dzecka. Z pierszi skòrzëstają lëdze co dôwają zôstãpczi dozér, z drëdżégò wëchòwankòwie dodomów dzecka i zôstãpczich familiów co zaczinają samòdzelné, ùstné żëcé. To dô warkòwé sztôłcenia, warkòwnie, kùrsë na prawò jazdë i pòmòc warkòwégò dorôdcë. Zôs „Akademiô szczestlëwégò dzecka” to są trenindzi ùtwórczégò mëszleniô, bùdowaniô familijnëch relacjów, narzesziwaniô łączbë z drëdżima i métle radzeniô so z drãdżima emòcjama dlô lëdzy co są òbjimniãcé zôstãpczim dozérã. Projecht mdze realizowóny na terenie bëtowsczégò krézu òd łżëkwiata latoségò rokù do kùńca 2020 rokù.

  • Krézowi samòrząd w pùckù chce zachãcëc bùtenrządowé òrganizacje do wespółrobòtë z zagreńcznyma partnérama – przez dôwanié grańtów i twòrzenié leżnosców do pòtkaniô i wëmianë doswiôdczeniów.

  – Na zôczątk më mëszlëlë ò tëch krajach z jaczima samòrządë pùcczi zemie mają ju wespółrobòtã – gôdô pùcczi starosta Jarosłôw Białk. Na dobri zôczątk starostwò chcało wesprzéc midzënôrodné projechtë w grantowim kònkùrsu dlô fùńdacjów i stowôrów na ten rok. Za ùdëtkòwienim równak nicht sã nie zgłosył. Mòżlëwé, że ùdbë na wespółrobòtã ze zagreńcznyma partnérama sã narodzą na dorocznym swiãce bùtenrządowëch òrganizacjów pùcczi zemie. – Më chcemë na nie rôczëc najëch miemiecczich partnérów – gôdô Jarosłôw Białk. Pòtkané kaszëbsczich i zagreńcznëch òrganizacjów bë miało bëc na zôczątkù czerwińca. Grnatową pùlã 10 tës. zł na midzënôrodné projechtë pùcczé starostwò planëje rozdispònowac w drëdżim wiertlu latoségò rokù.

  • W Serakòjcach mdze – Zakłôd Przetwòrziwaniô Kòmùnalnëch Òdpadów.

  Do niegò mdą trôfiałë òsadë z òczëszczalniów scéków, jaczé tej bądą przerobioné na szit dlô gbùrów. Dzãka temù serakòjsczi PWiK nie mdze wëdôwôł na jich ùtilizacjã i zagwësni so wzątk. Do Serakòjców kòżdi rok trôfiô wicy jak 7 tës. tonów kòmùnalnëch òdpadów. – Całi proces nie mdze wadzył òkòlémù, bò to mdze w zamkłi halë – zagwësniwô przédnik serakòjsczi Pòdjimiznë Wòdocygów i Karnôlizacje Tomôsz Zdanowicz. Latos mô bëc przërëchtowónô dokùmentacjô i rozrzeszony przetôrg, na drëdżi rok zacznie sã stôwianié zakładu. Gminowô spółka dosta na ten cél 16 mln zł. Te strzodczi mają téż jic na pòstawienié karnôlizacje, wòdocygù i mòdernizacjã òczëszczalnie sceków.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑