Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 28 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.02.28 (csb)

  • 25 lëdzy latos mdze zdôwac maturã z kaszëbsczégò jãzëka. To je ò 5 wicy jak łoni.
  • W Pùckù òni chcą stwòrzëc Radzëznã Seniorów – 8 strëmiannika mdą dogôdënczi w ti sprawie.
  • Ògniarze z całégò wòjewództwa w sobòtã sã zmierzą w Lëzënie w halowim turnierze nożny balë.

  STRZODA, 28 gromicznika

  • 25 lëdzy mdze latos zdôwało maturã – z kaszëbsczégò jãzëka.

  To je ò 5 wicy jak łoni. Taczé pòdôwczi mô przedstawioné Òkrãgòwô Egzaminacjowô Kòmisjô we Gduńskù. Matura z kaszëbsczégò jãzëka mdze 14-ti rôz. To je dodôwkòwi przedmiot, a ji efekt ni mô cëskù na zdôwalnosc całégò egzamù. Òd lat latecznëch nôwicy zdôwô w Kaszëbsczim Liceùm w Brusach. – Latos to mdze 6 sztëk lëdzy – gôdô direchtór Zbigórz Łomińsczi. Dodôwa maturańta Agata Wéra. Rekòrd lëczbë maturańtów co zdôwaja maturã béł w 2012 rokù, to dało 41 lëdzy. Nômniészô lëczba zdôwającëch bëła w 2008 rokù, bò le 8. – Më wëbiérómë kaszëbsczi dlô satisfakcje, ale nié leno – gôdają dwie maturantczi z Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Kòscérznie. Pisóny egzam ùstnoscë z kaszëbsczégò jãzëka mdze 23 maja.

  • W Pùckù òni chcą pòwòłac Radzëznã Seniorów i stwòrzëc – Kôrtã Seniora.

  8 strëmiannika mdze dogôdënkòwé pòtkanié w ti sprawie. Radzëzna seniorów – jistno jak w radzëznach w rozmajitëch gminach – to bë miôł bëc dorôdczi òrgan gardowégò samòrządu. – Stôri lëdze to je wiôldżi dzél naji spòlëznë i òni są baro aktiw – gôdô bùrmésterka Pùcka Hana Pruchniewskô. Rôczba trôfiô téż do môlowëch pòdjimarzów. Òni mògą téż wesprzéc pùcką Kôrtã Seniora, przë jaczi ju je prowadzonô robòta. Pòzdrzatczi i ùdbë w sprawie pòwòłaniô w Pùckù Radzëznë Seniora i kôrtë ze zniżkama to mdze mógł przedstawic 8 strëmiannika. Dogôdënczi mdą ò 10:00 w radnicë.

  • Ògniarze z całégò wòjewództwa w sobòtã sã zmierzą w Lëzënie – w halowim turnierze nożny balë.

  Ò titel nôlepszégò mdze biôtkòwało 12 karnów z rozmajitëch krézów. Turniér sã ceszi wiôldżim zajinteresowanim, bò dobrowólny ògniarze nômili robią nad kòndicją przez spòrtë w karnie – pòdsztrichiwô Wiesłôw Kòrnacczi z bióra Zarządu Wòjewódzczégò Partu OSP. Przédny Òrganizatór to je Wòjewódzczé Zrzeszenié Dobrowólnëch Fòjerwérów. Gòspòdôrz wëdarzeniô to mdze Gminowi Òstrzódk Spòrtu, Rekreacje i Turisticzi w Lëzënie. Nôdgrodë ju są fardich – gôdô direchtór placówczi Pioter Klecha. Halowi turniér nożny balë dobrowólnëch strażaków mdze 3 strëmiannika we Widzawiszczowò-Spòrtowi Halë w Lëzënie.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑