Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 2 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.02 (csb)

  • Projecht ùznaniô wilamòwsczégò za regionalny jãzëk trafi pòd òbradë Sejmù – zdecydowa Kòmisjô Miészëznów.
  • Dwa pùblëczné przedszkòla òdemkną latos w Redze.
  • Kaszëbsczi Klub Ksążczi to mdze leżnosc do pòtkaniô z kaszëbsczim jãzëkã i lëteraturą w Sopòtach.

  PIĄTK, 2 strëmiannika

  • Mòżlëwé, że ju niedługò w Pòlsce mdą ùznóné – dwa regionalné jãzëczi.

  Na dzysô le kaszëbsczi mô taczi sztatus, le na czwiôrtkòwëch òbradach Kòmisje Etnicznëch i Nôrodnëch Miészëznów pò welowanim zdecydowelë dac ùstawòdôwczą jinicjatiwã ò ùznanié wilamòwsczégò za regionalny jãzëk. Sprawã przëblëżi Adóm Hébel.

  • Tónëch placów w przedszkòlach to dô wicy w Redze – gardowi samòrząd jesz latos òdemknie 2 pùblëczné przedszkòla.

  Pòwstóną przë sztrasach Łąkòwi i Gniewòwsczi. Gaard przejimie placówczi z rãków priwatnëch miéwców, jaczim sã skùńczi ùgôdënk arãdu. – To je pòdiktowóné reglama prawa i ekònomiczną stroną – klarëje zôstãpca bùrméstra Reë Tréza Kania. Pierszeństwò w rekrutacje mdą miałë 3 latné dzecë jaczé zastąpią òdchôdającé z placówków w séwnikù karna 6 latków. Dodôwkòwé pąktë mdą dôwóné starszim zatrudnionym i płacącym pòdatczi w Redze. Kòszt bëcô dëtka w pùblëcznym przedszkòlim mdze mniészi jak w priwatny placówce. Pùblëczné przedzkòla przë Łąkòwi i Gniewòwsczi w Redze mdą dzejac òd séwnika. Dozér w nich naléze do gromadë 225 dzecy.

  • W Sopòtach pòwòłelë – Kaszëbsczi Klub Ksążczi.

  Karno to mô bëc leżnosc pòtkaniów co 2 niedzele dlô mieszkańców gardu i òkòlégò i łączbë z lëteraturą a téż żëwą mòwą. Rôczony je kòżdi, sygnie miłota do jãzëka. To mdze téż mòżlëwòta spróbòwaniô swòjëch mòców w czëtanim na głos dlô zéńdzony pùblëcznoscë ë diskùsje. Zaczniemë òd ùdbë dlô nômłodszich i sprawdzymë, czegò ùczãstnicë chcą – zapòwiôdô jinicjatórka pòtkaniów Gréta Wątór. Pòtkania mdą w Sopòtach w bùdinkù PTTK przë Aleje Samòstójnotë 771. Pierszé pòtkanié ju w pòniedzôłk 5 strëmiannika pò 5:00 pò pôłnim.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook6Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑