Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 5 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.05 (csb)

  • Do kòrzeniów Dnia Jednotë chcą wrócëc we Gduńskù, dze kaszëbsczé nôrodné swiãto mdze miało taką fòrmã jak pierszé fejrowania.
  • W pòłowie strëmiannika mdze trzecy, slédny nabiér do projechtu „Wespiarcé pòdjimiznów na Kaszëbach”
  • Kòl naju, a mòże w słuneczny Szpanie – bédënkama nãcëlë dewelopérowie na Tôrgach Mieszkaniów i Chëczów we Gduńskù.

  PÒNIEDZÔŁK, 5 strëmiannika

  • Dzéń Jednotë Kaszëbów je fejrowóny – òd 2004 rokù.

  Do dzysô przëjãło sã gò fejrowac rozmajice – swiãto fòlkloru i akòrdiona bédëje Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, na spòrtowò fejrëje Kaszëbskô Jednota, na całëch Kaszëbach w kòscołach sprawòwóné są msze w jintencje kaszëbsczégò nôrodu i szpecjalné zajmë w szkòłach. Zaczãło sã òd pòtkaniô we Gduńskù z czôrno-złotima fanama. Taką fòrmã fejrowaniô wëbierze téż grëpa lëdzy latos. 19 strëmiannika ò 5 pò pôłnim w Parkù Swiãtopôłka we Gduńskù sã pòtkają swiãtëjący i òdspiéwają nôrodny himn. Pòtkanié w stôrim stilu sã zacznie w Parkù Swiãtopôłka, pò ùroczëstim zaczãcym ùczãstnicë zdecydëją dze jic na mni òficjalné, redotné fejrowanié. Wëdarzenié mô téż pòkazac, że Dzéń Jednotë Kaszëbów to je swiãto, a nié festin. Dzysô wiele lëdzy pòpełniwô błąd cwierdzącë, że Dzéń Jednotë to pòzwa swiãta jaczégò przédnym pąktã je bicé rekòrdu w grze na akòrdionie. To le jedna z fòrmów swiãtowaniô, ale przeżiwac ten wôżny dzéń mòże téż na jiné métle. Ùdzél w DJK we Gduńskù pòcwierdzëlë ti, chtërny brelë ùdzél w pierszim w historie Dniu Jednotë w 2004 rokù.

  • Bédënkã w Trzëgardze i na jegò zberkach a téż apartameńtama za greńcą nãcëlë dewelopérowie – na Tôrgach Mieszkaniów i Chëczów we Gduńskù.

  To mógł przërównac prizë mieszkaniów pòd klucz i chëczów, ale téż bùdacjowëch zemiów. Na mieszkaniowëch tôrgach òkróm dewelopérów sã prezeńtëją téż bùdacjowé firmë i pòdjimiznë co bédëją wëpòsażenié westrzódków. Sezón na mieszkaniowé tôrdżi sã zaczął fùl gãbą. A më mdzemë doradzywelë jak wëbrac wësnioné mieszkanié „M” w cyklu „Krok po kroku własne lokum” jaczi më we łżëkwiace dlô Waju wznowimë.

  • W pòłowie strëmiannika to dô trzecy, slédny nabiér projechtu – „Wespiarcé pòdjimiznów na Kaszëbach”.

  Pòmòc w zaczãcym gòspòdarczi dzejalnoscë mògą dostac bezrobòtny mieszkańcowie krézów: wejrowsczégò, kartësczégò i pùcczégò. Pòsobny warënk to je skùńczoné 30 lat, a preferowóné są w ti programie białczi, lëdze wicy jak 50 lat stôri, niefùlsprawné, z nisczima kwalifikacjama i długò bezrobòtny. Òkróm szkòleniô pòmòc òbjimô jednorazową dotacjã do 19 tës. 350 zł i pòmòstowé wespiarcé bez pół rokù. Trzecô rekrutacjô do projechtu „Wespiarcé pòdjimiznów na Kaszëbach” mdze w dniach 14-16 strëmiannika. Zajinteresowónëch jô òdsélóm do jinternetowi stronë wejrowsczégò krézu – do zakłôdczi Eùropejsczé Projechtë.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑