Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 6 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.06 (csb)

  • To w Kartuzach sã zacza miłota do kòlarstwa – pòdsztrichiwôł na kònferencje w Ùrzãdze Gardu nowi méster swiata Szëmón Sajnok.
  • We wejrowsczim krézu nôwikszim zajinteresowanim sã ceszą spòrtë biôtczi – to mógł wëwnioskòwac na galë Spòrtowców i Trenérów.
  • W Rëmi robòtnicë skôrbówczi pòmògą PIT wëpisac – na diżurze 23 strëmiannika.

  WTÓRK, 6 strëmiannika

  • Dobéł złoti medal Mésterstwów Swiata w Nederlandach w sobòtã – a w pòniedzôłk sã chwôlëł nim w domôcëch Kartuzach.

  Pòchôdający z tegò gardu Szëmón Sajnok dobéł na mésterstwach w omnium, to je kòlarsczim wielebòju na torze. To je nôwikszô zwënéga w jegò kariérze. Młodi kòlôrz na kònferencje w Ùrzãdze Gardu przëbôcziwôł midzë jinyma że to w Kartuzach sã zacza jegò miłota do kòlarstwa. Szëmón Sajnok mô dopiérze 21 lat i czile zachtnëch sukcesów na kòńce. – Czej ten diameńt mdze jesz òszlifòwóny tej Szëmón mòże zdominowac tã discyplënã na lata lateczné – taksëje Wiesłôw Hërsz, czerownik kòlarsczi sekcje Cartusie Kartuzë. Òb czas kònferencje spòrtówc wiele razë pòdsztrichiwôł że je bùszny z tegò że òn je Kaszëba. Òbiécôł że sã naùczi bëlno gadac pò kaszëbskù, bò terô znaje le pôrã słowów.

  • Karatecë, kickbòksérowie, trenëjący bòks i jiné kùńsztë biôtczi zdominowelë – we Wejrowie Galã Spòrtowców i Trenérów.

  Na rozegracje Krézowégò Karna Òbswiatowò-Wëchòwawczich Placówków nôdgrodë òdebrało 10 trenérów z wësoczima lokatama na krajewim i midzënôrodnym szczeblu i 40 medalistów z mésterstwów Pòlsczi, Eùropë i swiata. Strzód zgłoszonëch kańdidatów më nôdgrodzëlë nôlepszich z łońsczégò rokù- klarëje direchtór placówczi Andrzéj Bëczkòwsczi. Niejedny z nôdgrodzonëch, jak trenéra kickboxingù Rafôł Kôrcz fejrowelë téż sukcesë swòjëch pòdòpiecznëch. Zapòwiôdô Gréta Zabrockô, mésterka Eùropë w Karate. Nôlepszich spòrtowców i trenérów wejrowsczégò krézu mają ùtczoné nôdgrodama ju sódmi rôz.

  • W Rëmi robòtnicë skôrbówczi pòmògą – PITë wëpisac.

  Òni mdą diżurowelë w Gardowim Ùrzãdze 23 strëmiannika. Szpecjaliscë pòmògą zajinteresowónym m. jin. złożëc pòdatkòwé zeznanié za 2017 rok elektroniczną stegną i òdpòwiedzą na wszelejaczé pëtania – czëtómë w kòmùnikace na stronie gardowégò samòrządu. Do tegò òb czas wëpisywaniô PIT-u mieszkańcowie mdą mòglë skòrzëstac z lëstë rëmsczich bùtenrządowëch òrganizacjów jaczé mają sztatus Òrganizacje Pùblëcznégò Pòżëtkù i przekazac na jich rzecz 1%. Szpecjaliscë ze Skôrbòwégò Ùrzãdu mdą diżurowelë w Rëmi 23 strëmiannika òd 9:00 do 2:00 w jizbie 203 Ùrzãdu Gardu.

  Radio Kaszëbë, 11:55 | Foto: UM Kartuzy

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑