Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 7 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.07 (csb)

  • Jesz w tim miesądzu rëgnie przebùdowa drodżi co parłãczi gminã Szëmôłd z kartësczim krézã.
  • Rëgna rekrutacjô do dwanôsti edicje warkòwniów dlô młodëch „Remùsowô Kara”.
  • Nowi sprzãt i trenérowie dlô nômłodszich Arkòwców – dostnie klub dzãka pòrozmieniémù z gardã Gdinią.

  STRZODA, 7 strëmiannika

  • Jesz w tim miesądzu rëgnie wôrt wicy jak 5 mln zł mòdernizacjô – drodżi z Bãdargòwa do kartësczégò krézu.

  To je pòspólny projecht gminë Szëmôłd i wejrowsczégò starostwa w òbrëmienim tzw schetinówków. W Bãdargòwie pòwstónie rońdo w przëstónkama dlô aùtobùsów i zjôzdama dlô aùtołów, dzél dłudżi na półtora kilométra do greńcë krézu mdze zalóny asfaltã i pòszérzony, żebë zrobic pòbòcza. – Za tą jinwesticją wszëtcë długò żdelë – gôdô wejrowskô starosta Gabriéla Lisius. Na mòdernizacjã drodżi òba samòrządë mają wëłożoné pò 2 mln 600 tës. zł. – Më liczëlë na dwa razë wëższé ùdëtkòwienié, nimò tegò më zdecydowelë rëgnąc z jinwesticją – gôdô wójt gminë Szëmôłd Riszôrd Kalkòwsczi. To je jedurnô schetinówka realizowónô latos przez wejrowsczi kréz. Gmina Szëmôłd mô jesz na rezerwòwi lësce kòl pòmòrsczégò wòjewòdë remòńt sztrasë Warszawsczi w Bòjanie.

  • „Remùsowô kara” ju dwanôsti rôz pòjedze – tą razą do Wdzydzów kòle Kòscérznë.

  To są kaszëbsczé warkòwnie dlô młodzëznë strzédnëch szkòłów òrganizowóné przez sztudérów z Klubù Pòmòraniô. Latos òne mdą òd 5 do 8 łżëkwiata. Żebë sã na nie zapisac to mùszi przërëchtowac rekrutacjowi dokôz w grëpie na jednã z trzech témów. Do wëbraniô są: kaszëbskòjãzëkòwi dubbing do scenë z wëbrónégò filmù, słëchawiszcze, abò kòmiks. Jindiwidualiscë mògą sã zmierzëc z wiérztą na témã Karna Sztudérów Pòmòraniô. – Më rôczimë młodëch z całëch Kaszëb, òsoblëwie z nordë – gôdô przédniczka Karna Pòmòraniô, Éwelina Stefańskô. W programie Remùsowi Karë jak kòżdi rok to dô jãzëkòwé i lëteracczé warkòwnie a téż lëdowé rãkòdzeło. Rekrutacjowé dokazë to mùszi wësłac do Klubù Pòmòraniô do 23 strëmiannika.

  • Arka Gdiniô, stowôra Jinicjatiwa Arka i prezydeńt Gdinie Wòjcech Szczurk pòd kùńc gromicznika – mają pòdpisóné pòrozmienié w sprawie wespółrobòtë przë szkòlenim młodëch balowników.

  W pòrénkòwi aùdicje òpòwiôdôł ò tim przédnik stowôrë Jinicjatiwa Arka Krësztof Rëbicczi, jaczi pòdsztrichiwô, że szkòlenié młodëch to bùdowanié całégò zapleczô żôłto-mòdrëch, nié blós na bòjiszczu. Òb czas 15 lat dzejaniô stowôrë Jinicjatiwa Arka z przëklubòwi szkółczi trafilë sã taczé taleńtë, jaczé grają w pierszim składze karna, abò robią profesjonalną kariérã w jinëch klubach. Pòmòc gardu i klubù Arka Gdiniô to przede wszëtczim wespiarcé stowôrë dëtkama na sprzãt do grë, a téż finansowô mòżlëwòtã zatrudnieniô trenérów jaczi mdą dozérelë rozwij taleńtu młodëch spòrtowców. Kôrbiónkã z najim gòscã to mòże òbezdrzec na radiokaszebe.pl

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑