Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 8 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.08 (csb)

  • Strzód gòspòdarzów na terô je môłé zajinteresowanié dotacjama na mòdernizacjã gbùrstwów.
  • Zaczął sã nabiér do 3 edicje „Sécë Kùlturë” – za chãtnyma szëkają téż kòl naju.
  • Rekòrdowô lëczba ùtwórców kùlturë – 110 sztëk – dostnie sztipendia pòmòrsczégò marszôłka.

  STRZODA, 8 strëmiannika

  • Strzód gbùrów na terô je môłé zajinteresowanié ùdëtkòwienim – na mòdernizacjã gòspòdarków.

  Na złożenié wniosków òstałë niecałé dwie niedzele. Ò pòmòc mògą prosëc gbùrzë co mają gbùrstwa z ekònomiczną wiôlgòscą w przedzélu òd 10 do 200 tës. eùro. Dostac to mòże do 50% kwalifikòwónëch kòsztów, maksymalno nawet pół mëliona zł. To są dëtczi na kùpienié nowëch maszinów i rozbùdowã gbùrstwa. A Agencje Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë òni sã spòdzéwelë tak wiôldżégò zajinteresowaniô jak w ùszłim nabiérze. – Te prognozë na terô sã ni mają sprawdzoné – gôdô Stanisłôw Dudek z krézowégò bióra ARiMRu w Kartuzach. Wniosczi przëjimają regionalné partë ARiMR-u do 20 strëmiannika. To je mòże téż złożëc przez krézowé bióra.

  • Zaczął sã nabiér do 3 edicje „Sécë Kùlturë”, kònkùrsu jaczi pòmôgô lëdzóm ë jinstitucjóm – co promùją kùlturową edukacjã.

  Chãtnëch do ùdzélu szëkają téż kòl naju Òrganizatór kònkùrsu, Jinstitut Gardowi Kùlturë we Gduńskù ùdëtkòwi 8 wëbrónëch projechtów – wnioskòdôwôcze bez doswiôdczeniô mògą dostac do 4 tës zł, ti co mają ju tak cos za sobą nawet 12 tës. – Séc Kùlturë je dlô całi Gduńsczi Metropòlie, më do ni zachãcywelë m. jin. na pòtkaniach w Brusach, Kòscérznie, czë Pùckù – gôdô Pioter Zubòwicz z Ceńtrum Edukacje Szkólnëch we Gduńskù, jednégò z partnérów programë. W Pùckù kònkùrsã sã zajinteresowało pôrãnôsce placówków – m. jin. môlowé szkòłë i Mùzeùm Pùcczi Zemie. Nabiér wniosków do Sécë Kùlturë mdze dérowôł do 18 łżëkwiata.

  • Sztipendium marszôłka pòmòrsczégò wòjewództwa dostało rekòrdowò wiele ùtwórców kùlturë – 110 lëdzy.

  Òni je dadzą m. jin. na wëdanié wiérztów, nagranié platków, zrobienié kòmiksów, wëstôwków i warkòwniów. Zarząd Pòmòrsczégò Wòjewództwa rozrzesził prawie kònkùrs. Rekòrd sztipendiów pôdł dzãka zwikszeniémù dëtków ò 100 tës zł – do 400 tës. Nimò tegò wespiarcé dosta mni jak pòłowa wnioskòdôwôczów, bëło jich wnet 290. Wësokòsc sztipendium sã wichlô òd półtora do 6 tës zł. Dzãkaa tim dëtkóm np. Kadzmiérz Lemańczik z Chòniców namalëje kòmiks ò strzédnëch stalatach, Lidiô Czaplewskô z Melanowa wëszëje tôflôczi i warkòwnie pòprowadzy, a Karól Schwarz w òbrëmienim Trzëgardzczi Binë HipHop 50+ wëdô platkã z mùzyką. Sztipendia dlô ùtwórców kùlturë mdą wrãczoné 17-ti rôz – tima co sã zajimają artistną dzejalnoscą, rozkòscérzanim kùlturë abò dozérã nad zabëtkama w pòmòrsczim wòjewództwie. Gala mdze 14 strëmiannika w Nadbôłtowim Ceńtrum Kùlturë.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑