Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 9 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.09 (csb)

  • Wejrowsczi Kréz stôwiô na pòdjimiznë. Wëższô Szkòła Administracje i Biznesu òbrobi dlô niegò sztrategiã rozwiju na nôblëższą dekadã.
  • Wnet 300 lëdzy we Wiôldżi Wsë ùtczi na spòrtowò Dzéń Jednotë Kaszëbów. Do sztartowi lëstë to sã jesz mòże dopisac przed miónkama.
  • W Kartuzach mielë ògłoszoné nabiér wniosków ò grańtë dlô bùtenrządowëch co dzejają m. jin. na pòlu kùlturë i turisticzi.

  PIĄTK, 9 strëmiannika

  • We wejrowsczim krézu rôczą do twòrzeniô firmów. Geszeft to je czerënk – co mô szwągù nabrac dzãka Sztrategie Rozwiju Pòdjimiznów we Wejrowsczim Krwżu w latach 2018-2027.

  Przeprowadzëc badérowania i wëwiadë a òbrobic cedel mô Wëższô Szkòła Administracje i Biznesu m. Eùgeniusza Kwiôtkòwsczégò w Gdinie. Zadanim ùczałëch je zdiagnozowanié brëkòwnotów i mòżlëwòtów w rozmajitëch gónach ë przëzdrzenié sã tendencjóm co panëją strzód spòlëznë. Rozwij pòdjimiznë nié le pòmôgô tima co chcą bëc niezanôléżny, le mô pòzytiwny cęsk na całą spòlëznã – przekònywa na naji antenie wejrowskô starosta Gabriéla Lisius. Sztrategiô Rozwiju Pòdjimiznów we Wejrowsczim Krézu mdze fąkcjonowa w latach 2018-2027. Ji przédny cél to je ùczerënkòwanié dzejaniów co pòmôgają tima co zaczinają gòspòdarczą dzejalnosc, a téż firmóm co ju są na rinkù.

  • Wnet 300 lëdzy we Wiôldżi Wsë ùtczi na spòrtowò – Dzéń Jednotë Kaszëbów.

  Tëli sã zapisało przez jinternét na III Biég Jednotë Kaszëbów i II Marsz Jednotë. Sztartowô Lëstac mòże sã jesz wëdłëżëc – zôpisë mdą prowadzoné téż dzéń przed i w dniu miónków. Spòrtowô rozegracjô mdze w sobòtã 17 strëmiannika, to je dwa dnie przed swiãtã jaczé przëbôcziwô ò pierszi pisóny nadczidce ò Kaszëbach. Wiôlgô Wies ju we wikeńd mdze czôrno-złotô. Miónczi òrganizëje tamtészé Ceńtrum Kùlturë, Promòcje i Spòrtu pòspólno ze stowôrą Kaszëbskô Jednota i UKS Bliza Wiôlgô Wies. Dzecë pòbiegną na symbòlicznym distansu 1238 métrów. Młodi i ùstny pòbiegną na distansach 5 i 10 km, a lubińcowie nordic walking przeńdą 5 km. Sztart i meta pòd Ùrzãdã Gardu. Swój ùdzél przez elektroniczné fòrmùlarë zadeklarowało wnet 300 lëdzy. Dopisac to sã mdze mógł w biórze miónków w Ceńtrum Kùlturë, Promòcje i Spòrtu we Wiôldżi Wsë. Òno mdze òdemkłé 16 strëmiannika òd 4:00 pò pôłnim do 8:00 wieczór i 17 strëmiannika przed sztartã òd 9:00 reno do 11:00.

  • W Kartuzach mają ògłoszoné nabiér wniosków ò grańtë dlô bùtenrządowëch òrganizacjów jaczé dzejają – m. jin. na pòlu kùlturë, turisticzi czë na rzecz emeritów i miészëznów.

  Do pòdzeleniô je 47 tës. zł. Pòmòc mògą dostac òrganizacje co dzejają na terenie gminë Kartuzë. Kònkùrs je òdemkłi – rôczi do ùdzélu bùrméster Grégór Gòłuńsczi. Bédënczi to mùszi składac do 21 maja w Biórze Òbsłëdżi Mieszkańca Gardowégò Ùrzãdu w Kartuzach.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑