Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 12 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.12 (csb)

  • Jak wëzdrzi nowòczasnô edukacjô pò kaszëbskù to mdze mógł sã przekònac w Dzéń Jednotë Kaszëbów w Naji Szkòle we Wejrowie.
  • W Pùckù jidze do przódkù robòta przë remònce Ùrzãdu Gardu i Gardowégò Òstrzódka Kùlturë, Spòrtu i Rekreacje.
  • W Lãbòrgù tzw. Wieża Cësnieniów w Parkù Chrobrégò sã zmieni w widokòwą platfòrmã.

  PÒNIEDZÔŁK, 12 strëmiannika

  • Naja Szkòła we Wejrowie òrganizëje – Òdemkłi Dzéń.

  Òb czas fejrowaniô Dnia Jednotë wszëtcë mdą mòglë zazdrzec jak wëzdrzi codniowòsc ùczniaków ti nastawiony na kòmpetencje XXI stalata placówczi. Rôczimë wszëtczich – nié le tëch co są zajinteresowóny wësłanim swòjëch dzecy – zaprôszô Andris Gredecczi jaczi béł najim gòscã w aùdicje Dobri Dzéń Kaszëbë. Òdemkłi Dzéń sã zacznie w pòniedzôłk ò 1:00 pò pôłnim. A w zalach gòsce jaczi przińą na Òdemkłi Dzéń przëzdrzą sã ùczbóm anielsczégò jãzëka i zajmóm przë mùltimedialny tôflë. Pòtkanié w Naji Szkòle to dobrô ùdba na spãdzenié Dnia Jednotë Kaszëbów we familijnym karnie, bò òd 3:15 mdą prowadzoné pòspólno ze szkólny warkòwnie.

  • W Pùckù jidze do przódkù robòta przë remòńce Ùrzãdu Gardu – i Gardowégò Òstrzódka Kùlturë, Spòrtu i Rekreacje.

  Za te dwie termòmòdernizacje wnet w pòłowie zapłacą eùrodëtkama. W Ùrzãdze Gardu na trzecym szosu mają ju wëmienioné widë, òkna i grzejniczi. Terô robòta sã zacza na drëdżim szosu. Ùrzãdnicë na zmianã robią w jizbach MOPSu, jaczi za to sã przeniósł na Zómkòwą 6. – Òb jeséń MOPS wrócy do ùrzzãdu, le mdze na parterze – òpisywô bùrmésterka Pùcka Hana Pruchniewskô. Ùrząd Gardu Pùcka mô bëc wëremòńtowóny do kùńca séwnika za wicy jak 2 mln 250 tës. zł. Wicy jak dwa razë tëli przińdze za òdnowienié MOKSiRu, w jaczim zmienioné mdze wnet wszëtkò. Remòńt w MOSiRze mô bëc skùńczony trzë miesądze rëchli jak w Ùrzãdze Gardu – to je do kùńca czerwińca. Gardowi samòrząd rechùje na zmiészenié wëdatków na ùtrzëmanié bùdinków – rechùnkùw za ògrzéwanié i sztróm.

  • W Lãbòrgù òni mają starã ò swòje skôrbë – za wet 9 mln zł metamòrfòzã przeńdze tzw. Wieża Cësnieniów.

  Przetôrg dobëła firma ze Serakòjców, jakô mô przebùdowac charakteristiczny òbiekt na grzëpie w Parkù Chrobrégò. Tam pòwstónie widokòwô platfòrma z gwińdą i efektowną, przeszkloną trapòwą klôtką. Wëremòńtëją téż elewacjã, wëmienią stropë, dak, òkna i dwiérze. Robòta mô sã skùńczëc w strëmiannikù na drëdżi rok. To je dzél wikszégò projechtu „Skôrbë Lãbòrga – pòkôzanié kùlturowi spôdkòwiznë gardu przed òdretanié i wëekspònowanié elemeńtów zabëtkòwégò ceńtrum.” Do gromadë za niegò przińdze wicy jak 13 mln zł, z czegò wicy jak 7 mln 300 tës. zł jidze z eùrodëtków. Òkróm przemianë Wieżë Cësnieniów we widokòwą platfòrmã òbjimô òn adaptacjã wieżë kòscoła Nôswiãtszi Marije Pannë i Sanktuarium sw. Jakóba Apòsztoła na mùzealną, turisticzną i wëstôwkòwą dzejalnosc. Latos i na drëdżi rok mdą téż wëremòntowóné sztrasë: Warińsczégò, Młinarskô, Długòsza i Krajewi Armie. Zmòdernizowóny dze téż wëjimk òbronnëch mùrów przë sztras r Przëmùrny i zagòspòdarzony skwer midzë Przëmùrną a rzéką Łebą.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑