Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 15 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.15 (csb)

  • Wëmiana jinfrasztrukturë, nowé pùblikacje i òznaczenia szlachów – to plan na nôblëższé miesącë Wdzydzczégò Krajobraznégò Parkù.
  • Rosnie zagrôżba chòroscą ASF na Pòmòrzim. Ò òstróżnotã do gbùrów apélëją szpektorzë weterinarii i robòtnicë Pòmòrsczégò Òstrzódka Gbùrsczégò Doradzywaniô.
  • Artisticzny Dzéń Jednotë Kaszëbów zapòwiôdô sã w Kaszëbsczi Filharmónie – zagraje i zaspiéwô kaszëbsczi bard Paùel Ruszkòwsczi.

  CZWIÔRTK, 15 strëmiannika

  • Òdnowią to, co mia zniszczoné zélnikòwô chaja. Wiatë, jinfòrmacjowé tôfle, lãgòwé bùdczi, kôrtë i witacze – całô jinfrasztruktura Wdzydzczégòi Krajobraznégò Parkù mdze wëmienionô.

  Dëtczi na nen cél dô Nôrodny Fùńdusz Òchronë Strzodowiska. Projekt òbjimô wicy jak sto placów na dzewiãc turistnëch szlachach. – Ùprawimë jinfrasztrukturã i ònaczenia szlachów – zapòwiôdô czerownik Parkù, Andris Penk. Projekt mô bëc fardich latos do séwnika, bò tedë Wdzydzczi Krajobrazny Park mdze fejrowôł 35-lecé swòjégò dzejaniô. Wdzydzczi Krajobrazny Park béł ùtwòrzony w 1983 rokù. Jegò wiéchrzëzna rëchùje 17,8 tësąca hektarów, w tim 64% to są lasë i 11% rzéczi i jezora.

  • Rosnie zagrôżba chòroscą – ASF na Pòmòrzim.

  Ògniszcza zarażeniô dzëków bëłë òdnotérowóné w gromicznikù w Braniewie – to je 50 km òd greńcë naszégò wòjewództwa. Ò apartną òstróżnotã i zabezpieczenié swòji chòwë apélëją do gbùrów szpektorzë weterinarii i robòtnicë Pòmòrsczégò Òstrzódka Gbùrsczégò Doradzywaniô. Afrikańsczi pòmór swiniów to je baro groznô i fest zarazlëwô wirusowô chëra, co tikô swiń i dzëków. Żebë sã przed nią chrónic, gbùrze mùszą stosowac zasadë bioasekùracji i òsóbnic karna swiniów òd jinëch zwiérzãtów – gôdô direchtór PÒDR w Lubaniu, Andris Dólny. Nowi òbòwiązczi dlô hòdowców swiniów, jaczé mają chrónic przed ASF, wëdóné mô Minysterstwò Gbùrzëznë. Jejich niedopilowanié mòże grożëc sztrôfama, w tim nawetka nakôzą likwidacji hòdowlë.

  • Kòńcertã barda ùtczą Dzéń Jednotë Kaszëbów – we Wejrowie.

  W Kaszëbsczi Filharmónie w pòniedzôłk swòjã programã zaprezeńtëje Paùel Ruszkòwsczi, jaczi aranżëje pòézjã nôwikszich ùtwórców domôcy lëteraturë. Ten artista je wszechstronny i pòkazywô, że mùzykańcë mògą jic swòją stegną – pòwiôdô Tomôsz Fópka, direchtór wejrowsczégò mùzeùm, wëdôwcë platczi Kamiszczi. Kòńcert kaszëbsczégò barda mdze w Kaszëbsczi Filharmónie ò 7 wieczór. Aùtór aranżacjów, spiéwôk i gitarzista w jednym zaprezeńtëje dokazë z platczi Kamiszczi.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑