Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.16 (csb)

  • Gardowi Òstrzódk Spòlëznowi Pòmòcë w Rëmi szukô za chãtnyma do pòdnieseniô swòjëch warkòwëch kwalifikacjów.
  • Kaszëbsczi Misternicë chcą dac sã pòznac – na filmòwim seansu dze mdze mógł òbezdrzec dokùmeńt ò próbach aktorów.
  • Krézowé Tôrdżi Robòtë i Edukacje w Pùckù ju w nôblëższą strzodã.

  PIĄTK, 16 strëmiannika

  • Gardowi Òstrzódk Spòlëznowi Pòmòcë w Rëmi szukô za chãtnyma do pòdnieseniô swòjëch warkòwëch kwalifikacjów – rëgnął nabiér do dwùch programów co mają pòmòc mieszkańcóm Zagórzô.

  Klub Spòlëznowi Jintegracje i Ceńtrum Spòlëznowëch Ùsłëgów są czerowóné do długò bezrobòtnëch co chcą wrócëc na rink robòtë a téż do niefùlsprawnëch i jich familiów. -To je jeden z elemeńtów programë spòlëznowi rewitalizacje Zagórzô, tak samò wôżny jak jinwesticje – klarëje direchtórka rëmsczégò MOPS-u Gabriéla Kònarzewskô. Przez dołączenié do Klubù to mdze mógł zwikszëc swòje szanse na rinkù robòtë przez staże, warkòwé kùrsë czë warkòwnie. Ceńtrum Spòlëznowëch Ùsłëgów bédëje m. jin. pòmòc psychòlogów i rëchcenwaltów, terapie i familiné mediacje a téż dozér nad dzecama, co ceszi mieszkańców Zagórzô. Nabiér do Klubù Spòlëznowi Jintegracje i Ceńtrum Spòlëznowëch Ùsłëgów MOPS w Rëmi prowadzy w stałim tribie. Òbadwa projechtë mdą realizowóné do 2022 rokù, docelowò mô z nich skòrzëstac wicy jak 200 lëdzy.

  • To mdze mógł robòtã nalézc, stegnã edukacje wëbrac czë sã zapisac na kùrs pòdwëższiwający kwalifikacje – w nôblëższą strzodã w Pùckù mdą Krézowé Tôrdżi Robòtë i Edukacje.

  Wëdarzenié piąti rôz pòspólno òrganizëją Krézowi Ùrząd Robòtë w Pùckù i tamtészé starostwò. Swój bédënk zaprezeńtëje pôrãdzesąt robòtników i czilenôsce szkòłów, nowiną latosy edicje mdą rozbùdowóné warstatë z warkòwima dorôdcama jaczi pòdpòwiedzą m. jin. jak dobrze napisac CV i fejn wëpadnąc na kwalifikacjowi gôdce. – To mdze z czegò wëbiérac – zagwësniwô wicedirechtór pùcczégò pòstrzédniaka, Hana Czapa. Krézowé Tôrdżi Robòtë i Edukacje w Pùckù mdą 21 strëmiannika w Halë Krézowégò Òstrzódka Młodzëznowégò Spòrtu, zôczątk ò 9:00 reno.

  • Corôzka blëżi je Wiôldżi Tidzéń, czej jak wiedno we Wejrowie Kaszëbsczi Misternicë przedstawią – jinscenizacjã wjôzdu Jezësa do Jerozolëmë, pòjmaniô, sądu i smiercë.

  Terô pòtikają sã czile razy w tidzeniu na próbach we Wejrowsczim Ceńtrum Kùlturë. W tim samim placu bãdze mòżlëwòta przëzdrzeniô sã òd bëna żëcémù karna. We wtórk ò 5:00 pò pôłnim na zalë mdze wëswietlony dokùmeńt pòd titlã “Próby” jaczi pòkazywô proces rëchtowaniô sã do wëstawieniô Misterium Pańsczi Mãczi. To nie mdze jedurny filmòwi akceńt wtórkòwégò pòpôłniô – zagwësniwô Artur Szimerowsczi z zarządu Kaszëbsczich Misterników. Seans bądze we wtórk ò 5:00 w Kaszëbsczi Filharmónie we Wejrowie. Wstãp je bezpłatny na spòdlim bilietów jaczé mòże òdebrac w kase Wejrowsczégò Ceńtrum Kùlturë.

  • Szkólny kaszëbsczégò jãzëka i sztudérze szkólnowëch i pedagògicznëch czerënków mògą sã jesz zapisac na didakticzną kònferencjã òrganizowóné – przez Gduńsczi Ùniwersytet i Ceńtrum Edukacje Szkólnëch we Gduńskù.

  Kònferencjô „Treści literackie i historiczny w kaszubskiej edukacji językowej” mdze w sedzbie CEN 19 strëmiannika w gòdzënach òd 9:00 do 3:00. Ji prżédny cél to je analiza kaszëbsczi edukacje w nowim programòwim spòdlim w przedszkòlach, spòdlëcznëch i wëżispòdlëcznëch szkòłach. Zôpisë na pòniedzôłkòwą kònferencjã są prowadzoné przez stronã Ceńtrum Edukacje Szkólnëch we Gduńskù www.cen.gda.pl

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.







  Back to Top ↑