Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 19 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.19 (csb)

  • Rekòrd akòrdionystów nie pôdł, le fejrowanié Dnia Jednotë Kaszëbów w Kòsôkòwie sã ùdało.
  • Nimò wiatru i zybù òni sã jednelë w biégù – ùczãstnicë Dnia Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë.
  • Kaszëbsczi ni mòże bëc ùczony jak cëzy jãzëk, a jak òjczësti – to je wniosk jaczi wëchôdô z kònferencje „Dzecë i młodi na zberkù kùlturów”.

  Pòniedzôłk, 19 strëmiannika

  • Zafelało wnet 100 mùzykańtów – na Dniu Jednotë Kaszëbów w Kòsôkòwie to sã nie dało pòbic rekòrdu lëdzy co na akòrdionie grają.

  Nimò tegò pierszą pisóną nadczidkã ò Kaszëbach w bùlë papieża Grégòra IX z 1238 rokù fejrowelë ze szwągã. Spòrtowé Ceńtrum Kòsôkòwò wëfùlowelë lëdze bùszno manifestëjący swòjã kaszëbskòsc. Pòjachôł tam téż Môrcën Szczepańsczi.

  • III Biég Jednotë Kaszëbów – béł w richtich nordowëch warënkach.

  Znobny wiater òbniżił frekwencjã – na sztarce sã pòjawiło mni biegaczów jak na lësce zaregistrowónëch ùczãstników, za to nie felało emòcjów i pòdsztrichiwaniô swòji juwernotë przez òbleczenié. Wicy jak 200 biefaczów sã zmierzëło w czile kategòriach – biégach na 5 i 10 km, marszu nordic walking na 5 km i biégù nômłodszich na symòlicznym distansu 1238 métrów. Ò emòcje ùczãstników pitôł Adóm Hébel. Taksëje bùrméster Wiôldżi Wsë Róman Kùżel. Strzód maszeréjącëch jakno pierszi na lënie metë stanął Môrcën Grzegòrczik z Wiôldżi Wsë. 5 kilométrowi distans w nôkrótszim czasu przebiegnął Michôł Szwéda z Celbòwa. W Biégù na 10 km nôlepszi sã òkôzôł gdinión Pioter Jãdriczka. Strzód nômłodszich redotã z dobëcô na mece òkazywôł Rôdk Bùdzysz z Chalëp. Jedną z atrakcjów III Biégù Jednotë Kaszëbów bëła pòspólnô gra w bùczkã. Wëdarzenié mają zòrganizowóné Ceńtrum Kùlturë, Promòcje i Spòrtu we Wiôldżi Wsë i stowôra Kaszëbskô Jednota.

  • Kaszëbsczi ni mòże bëc ùczony jakno cëzy jãzëk – to je wniosk jaczi wëchôdô z kònferencje „Dzecë i młodi na zberkù kùlturów”, jakô je zòrganizowónô we Gduńskù. Pòtkanié szkólnëch, biblotekarzów i wëdôwôczów to je pòdrechòwanié czilelatnégò pòspólnégò projechtu Ceńtrum Edukacje Szkólnëch i Jinstitutu Pedagògiczi Gduńsczégò Ùniwersytetu.

  Lëteracczé i historiczné zamkłoscë w jãzëkòwi edukacje to je przédnô téma kònferencje. – Zmiana programòwégò spòdlô jakô wëchôdô z òbswiatowi refòrmë prowadzy do te, że ùczba kaszëbsczégò jãzëka mùszi bëc pòdpiartô kùlturowim kòntekstã – gôdô dr Adéla Kòżëczkòwskô z Gduńsczégò Ùniwersytetu. Brzôd wespółrobòtë Ceńtrum Edukacje Szkólnëch i Gduńsczégò Ùniwersytetu to je ksążka „Literatura kaszubska. Kaszubi w dziejach Pomorza. Konteksty edukacyjne”. To mô bëc metodologiczny pòmagéra jaczi pòmòże szkólnym zaczekawic dzecë i młodzëznã jich domôcą kùlturą. Materiale z kònferencje bądą òpùblikòwóné na jinternetowi stronie gduńsczégò Ceńtrum Edukacje Szkólnëch w blogù „Edukacja regionalna”.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑