Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 20 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.20 (csb)

  • Më jesmë gòspòdarzama ti zemie i to pòdczôrchiwómë – gôdelë na spòntaniczny nôrodny manifestacje we Gduńskù z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbów.
  • Szkòła, jakô drëszno traktëje kòżdégò ùczniaka – tegò chcą starszi co przëszlë na Òdemkłi Dzéń do placówczi Naja Szkòła.
  • W Kartuzach rëgna drëgô edicjô Jinicjatiwów Mieszkańców.

  WTÓRK, 20 strëmiannika

  • Spòntaniczno sã pòjawilë z fanama – i piesnią Zemia Rodnô na lëpach.

  Ògłoszoné w jinternece wëdarzenié scygnãło pôrãdzesąt lëdzy jaczi chcelë zamanifestowac swòjã juwernotã pòd sztaturą Swiãtopôłka II Bëlnégò. Na placu béł Adóm Hébel.

  • Z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbów spòlëzna priwatny spòdlëczny szkòłë Naja Szkòła –  zòrganizowa Òdemkłi Dzéń.

  Starszi, a téż dzecë co zwiedzywałë szkòłã òbezdrzelë film jaczi pòstôł w òbrëmienim zajmów ùczniaków, teatralny przedstôwk wëstawiony wëcmanim przez szkólnëch i ùczniaków i wzãlë ùdzél w przikładowëch lekcjach dlô młodszich i starszich. Richtich atrakcjąbéł pòkôzk ruchnów i ùzbrojeniô z X stalata naji erë. Më prażimë przëblëżëc gòscóm i ùczniakóm żëcé najëch przódków Słowianów i Wikingów – pòwiôdô Malwina Òrłowskô. Zycher nié le żëwô ùczba historie to bëła téma Òdemkłégò Dnia. Starszi co przëszlë na pòtkanié szëkùją za placówką co traktëje dzecë jindiwidualno zdrzącë na jich pòtrzebë i trimë. Taczé wëòbrażenié ò dzysdniowi edukacje mô Òlina mëma, Magda Holk. Òdemkłi Dzéń je zrzeszony z nabòrã dzecy na szkòłowi rok 2018/19. Zajinteresowónëch wësłanim dzecy do ti dwajãzëkòwi szkòłë jô òdsélóm na stronã najaszkola.eu. Wëwiadë wëzwëskóné w tim beszice przeprowadzëłë dzecë w IV klasë.

  • W Kartuzach rëgna drëgô edicjô – Jinicjatiwów Mieszkańców.

  To je programa zrzeszonô z rewitalizacją westrzédnégò gardu. W jegò òbrëmienim mieszkańcowie mògą zgłosziwac ùdbë na môłé pòdjimiznë jak ùprawienié chòdniszcza, zasztopanié dzurë, pòstawienié łôwczi, sadzenié bómów czë kwiatów. Łoni bëło zrealizowóné czile taczich môłëch jinwesticjów na pòspólnotowëch pòdwòrzach i na pùblëcznëch, òglowòprzistãpnëch terenach. Tą razą wszëczé pòdjimiznë mają sã tikac le pùblëcznëch terenów – më żdżemë za ùdbama – gôdô zôstãpca bùrméstra Kartuz Sylwiô Biankòwskô. Wôrtnota jinwesticje mùszi miec kòl 4 tës. zł. Do rozdaniô je do gromadë 15 ùdëtkòwieniów. Zgłoszenia są przëjimóné do 27 strëmiannika.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑