Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 22 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.22 (csb)

  • Wicy jak 27 mln zł na drogòwé jinwesticje pùdze do pòmòrsczégò wòjewództwa.
  • W Rëmi skwer na zberkù Wëbicczégò i Derdowsczégò mdze piãkniészé. Mają ògłoszoné kònkùrs dlô architektów.
  • Wicy jak 30 wëstôwców z Pòmòrzô przińdze w niedzelã do Bòjana na Zymkòwé Artistné Tôrdżi gminë Szëmôłd.

  CZWIÔRTK, 22 strëmiannika

  • Wicy jak 27 mln zł na drogòwé jinwesticje pùdze do pòmòrsczégò wòjewództwa – dôł do wiédzë pòmòrsczi wòjewòda.

  To je wespiarcé w òbrëmienim „Rządowi programë na rzecz rozwiju kònkùrencyjnoscë regionów przez wespiarcé môlowi drogòw i jinfrasztrukturë”. Jak wskazywô pòzwa to są pieńdzze na jinwesticje co ùprôwiają przistãp do gòspòdarczich abò spòlëznowò-kùlturalnëch ceńtrów i jinwesticjowëch terenów. Wespiéróné mdą téż drodżi abò wãzłë co parłãczą te szpùrë z drogama wëższégò zortu. Pieńdze to mdze mógł zwëskac nawet do 80% ùdëtkòwieniô i maksymalno do 5 mln zł. Wësokòsc dotacje je ùzależnionô òd bògactwa wnioskùjącëch gardów i gminów. Do nôblëższégò pòniedzôłkù na stronie Pòmòrsczégò Wòjewódzczégò Ùrzãdu mają bëc òpùblikòwóné jinfòrmacje ò nabòrze wniosków. Òn mdze dérowôł do 15 łżëkwiata.
  Do gromadë w 2018 rokù na bùdacjã i remòńt môlowëch drogów rząd dô do gromadë 1 mëliard 300 mln zł. To je ò 500 mln wicy jak bëło zaplanowóné w bùdżece.

  • W Rëmi Skwer na zberkù sztrasów Wëbicczégò i Derdowsczégò – mdze piãkniészé.

  Mają ògłoszoné òglowòpòlsczi kònkùrs dlô architektów na stwòrzenié zamëszlënkù. To je jeden z dobëtnëch projechtów łońsczi edicje rëmsczégò òbëwatelsczégò bùdżetu. – Skwer mô m. jin. miec reprezeńtacjową fąkcjã, projechtancë mùszą dac bôczenié na zrzeszoné z tim ògreńczenia – gôdô prowadny radzëznë gardu Ariél Sënicczi. Termin skłôdaniô dokazów mijô 7 maja. Aùtór nôlepszégò projechtu dostnie 5 tës zł.

  • Wëszëznë Kòscérznë ju sã rëchtëją – do latnégò sezonu.

  W òbrëmienim pòzëmòwëch remòńtów planëją gruńtowną mòdernizacjã fòntannë na rinkù. Na ten cél radny mają wczora zabezpieczoné 25 tës zł.
  Te strzodczi pùdą na wëmianã sterowników i diszów jaczé są nôbarżi skòmplikòwónym dzélã ùrządzeniô. Fòntanna je na rinkù ju 8 lat i to je dichtich atrakcjô dlô mieszkańców i letników. – Żebë ji zagwësnic dalszé dzejanié, më mùszimë wëmienic nôwôżniészé elemeńtë – przëznôwô bùrméster Michôł Majewsczi. Fòntanna mdze remòńtowónô we łżëkwiace. Ji rëgniãcé jak kòżdi rok je planowóné w majewim wikeńdze.

  • Jastrë i zrzeszoné z nima kùńszt i kùlinaria to mdze prowadny mòtiw – Zymkòwëch Artistnëch Tôrgów w gminie Szëmôłd.

  Do Ceńtrum Kùlturë, Spòrtu i Rekreacje w Bòjanie przëjedze wicy jak 30 wëstôwców z Pòmòrzô. Òkróm zrobieniô sprawùnków i ùszmakaniô smaczków to mdze téż mógł pòdzywiac artistów. Mają zaplanowóné kòńcertë i wëstãp dzecnëch karnów. – Ti co mają trim do rãkòdzeła bãdą mòglë biôtkòwac ò nôdgrodã w kònkùrsu na nôpëszniészą pisankã – gôdô jegò òrganizatórka, Jiwóna Piastowskô z gminowi bibloteczi w Szëmôłdze. Zymkòwé Artistné Tôrdżi gminë Szëmôłd mdą w Ceńtrum Kùlturë, Spòrtu i Rekreacje w Bòjanie 25 strëmiannika. Zôczątk ò 12:00.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑