Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 28 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.28 (csb)

  • Do aktiwny starë ò kwalitet lëftu w gardze rôczą mieszkańców wëszëznë Kòscérznë.
  • 8 tësący złotëch – tëli je nót żebë kùpic jacht swòjëch snieniów i spełnic brzątwienia żeglarzów z Gòwidlëna.
  • Tomôsz Fópka mdze zarządzywôł wejrowsczim mùzeùm pòsobné 5 lat – mają zdecydowóné wëszëznë krézu.

  STRZODA, 28 strëmiannika

  • Mieszkańcowie Kòscérznë pòsobny rôz mògą skòrzëstac z dotacjów – na wëmianã kòtłów i wãglowëch piécków.

  Tim samim mògą miec ùdzél w pòprawie lëftu w gardze, jaczé dërch są notérowóné jakno jedno z nôgòrszich w wòjewództwie. Mieszkańcowie mògą skòrzëstac z programë „Czësti lëft Pòmòrzô”. To mòże w nim zwëskac 30% ùdëtkòwieniô z Wòjewódzczégò Fùńduszu Òchronë Strzodowiszcza i 10% jaczé dokłôdô gard. Strzodczi mùszą jic na likwidacjã wãglowëch piécków i zastąpienié jich ekòlogicznyma, taczima jak pómpa cepła, gazowé abò òlejowéògrzéwanié, kòtłë na biomasã, a téż pòdłączenié do gardowi cepłowny sécë. – W slédëch latach z taczi mòżlëwòscë skòrzëstało ju wicy jak 400 mieszkańców – gôdô Éwa Chmieleckô z Ùrzãdu Gardu. Wniosczi to mòże składac w Ùrzãdze Gardu w Kòscérznie do 30 łżëkwiata.

  • Nôleżnicë Kaszëbsczi Stowôrë Navigator zbiérają strzodczi – na kùpienié jachtu.

  Pieńdze są zbiéróné na pòrtalu zrzutka.pl. To je nót 8 tësący złotëch, dopiérze sã ùdało zebrac le 20% tëch dëtków.  Nôleżnikóm stowôrë sã brzątwi stwòrzenié technicznégò zapleczô dlô lubińców spãdzywaniô wòlnégò czasu kòl jezora. Mòże to sã ùdac? Sprawdzywôł Pioter Szëca.

  • Skùńcza sã 5-latnô kadencjô donëchczasnégò direchtora – Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mzyczi we Wejrowie.

  Tomôsz Fópka, jaczi przejimnął zarządzywanié jinstitucją pół dekadë nazôd wësztartowôł w kònkùrsu i kòmisjô zdecydowa wëbrac gò nazôd na stanowiszcze direchtora. Na 440 pąktów dobéł 410. Za jegò donëchczasny kadencje to sã ùdało zòrganizowac skòpicą kònferencjów, wëdac wicy jak 60 ksążków, w tim spiéwnikù, przëcygnąc nowëch zwierdzywaącëch na ëdarzenia taczé jak Sabat Czarowniców – coroczné pòpùlarnoùczałé sesje z leżnoscë Dnia Białków i dobëc na dniowi wid taczé ùnikatë, jak zaregistrowóny głos Jana Trepczika. Przede wszëtczim w dzejaniach mùzeùm më mómë starã pamiãtac, żę to je jinstitucjô dlô lëdzy – pòdsztrichiwô Tomôsz Fópka. Wedle decyzje wëszëznów wejrowsczégò krézu Tomôsz Fópka mdze pełnił fąkcjã direchtora mùzeùm do 31 strëmiannika 2018 rokù.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑