Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 29 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.29 (csb)

  • Ò pòmòc dlô pògòrzélców z Pôłczëna kòl Pùcka apelëje fùńdacjô PomorzeodNowa.
  • W Katolëcczim Kòscele sã zaczãło Paschalné Triduum.
  • W Kòscérznie za tidzéń rëgnie kùrs kaszëbsczégò jãzëka. To dô wòlné place.

  CZWIÔRTK, 29 strëmiannika

  • Ò pòmòc dlô pògòrzélców z Pôłczëna krótkò Pùcka – apelëje fùńdacjô PomorzeodNowa.

  Òrganizëje zbiérkã dëtków i darów. Òne są pòtrzébné cobë òdbùdowac stodołã i wëpòsażëc jã w nôrzãdła. Wszëtkò to sã spôlëło pòd kùńc gromicznika. Òdżin spôlëł bùdink i składowóny w nim szit, spôlëł sã trëker, kómbajn do bùlew i wiele jinëch sprzãtów. To je baro wiôlgô strata dlô lëdzy co sã ùtrzëmiwają z gbùrzeniô – gôdô Katarzëna Klimczuk z Fùńdacje PomorzeodNowa. W pòmòc zarô sã zaangażowelë szôłtës Pôłczëna i môlowi lëdze. Równak jich pòmòcë nie sygnie, cobë òdrobic stratë, stąd jinternetowô zbiérka fùńduszów i apél ò materialną pòmòc. Dëtczi to mòże wpłacywac przez pórtal zrzutka.pl abò na kòńto stwòrzoné dlô pògòrzelców z Pôłczëna. Jegò numer je òpùblikòwóny na jinternetowi stronie Fùńdacje PomorzeodNowa razã z lëstą pòtrzébnëch bùdacjowëch materialów i gbùrsczich nôrzãdłów.

  • W Katolëcczim Kòscele sã zaczãło Paschalné Triduum – czas zadumë i przemëszleniô przed nôwôżniészima swiãtama w liturgicznym rokù.

  Wiérny spòminają mãkã, smierc i zmartwëchwstanié Jezësa Christusa. Na swiãconkã téż przińdze czas – gôdôł ks. Grégór Kùdelsczi z Kartuz w gôdce z Piotrã Szëcą.

  • W Kòscérznie rëgnie kùrs – kaszëbsczégò jãzëka.

  Do ùdzélu ju sã zgłosëło 17 lëdzy, a lësta dërch je ôpen. Pierszé zajmë mdą w czwiôrtk 5 łżëkwiata. Kùrs je czerowóny do ùstnëch i młodzëznë jaczi chcą sã naùczëc gadac pò kaszëbskù. Zajmë mdą sczerowóné na kòmùnikacjã i dzysdniową kùlturã. Pòprowadzy je naja redachcjowô kòleżanka Ana Cupa-Dzemińskô. Kùrs mdze dérowôł òd łżëkwiata do czerwińca, zajmë mdą rôz na tidzéń przez dwie gòdzënë. Zajinteresowóny mògą sã jesz zgłaszac w Kòscérsczim Dodomù Kùlturë. Pierszé zajmë mdą5 łżëkwiata ò 6:00 wieczór.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑