Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 3 kwietnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.04.03 (csb)

  • Projecht jintegracjowégò wãzła Rëmiô Janowò je fardich.
  • W Lãbòrgù òni wprowadzą òd séwnika bezpłatną gardową kòmùnikacjã dlô dzecy i ùczniaków spòdlëcznëch szkòłów.
  • W gminie Chmielno to dô remòńt drodżi midzë Sznurkama a Maksã – z ùdëtkòwienim z tzw. schetinówków.

  WTÓRK, 3 łżëkwiata

  • Projecht jintegracjowégò wãzła – Rëmiô Janowò je fardch.

  Gard przedstawił wizualizacjã jinwesticje rechòwóny na 36 mln zł. Przed nią to mdze nót wëremòńtowac stacjã SKM, co mdze dérowało do maja. Òb czas czej Chùtkô Gardowô Bana mòdernizëje perón – gardowi samòrząd przërëchtowôł projecht jaczi mô bëc kòmùnikacjową rewòlucją dzãka sparłãczenimémù Janowa z krajewą szóstką. – To je nót téż kòle przëstónkù zagwësnic pasowną lëczbã parkplaców – gôdô bùrméster Rëmi Michôł Paséczny. Całownô systema kòmùnikacje mô zachãcëc do przesadiwaniô sã z aùtoła do aùtobùsa abò na kòło, a tej do banë. Ju sóm tunel do krajewi szóstczi pòzwòli téż na zmiészenié sztopów w gardze. Na zrobienié jintegracjowégò wãzła Rëmiô zwëska 13 mln zł. Pò zrobienim projechtu pòsobny krok to je stara ò pòzwòlenié na bùdacjã. Wizualizacjã zmianów w Janowie to mòże òbezdrzec na stronie gardowégò samòrządu rumia.eu.

  • W Lãbòrgù dzecë i młodzëzna ze spòdlëcznëch szkòłów mdze miec prawò – do bezpłatnëch przejazdów gardowima aùtobùsama.

  Decyzjã pòdjimna Gardowô Radzëzna na slédny sesje. To mdze ùlga dlô domôcëch bùdżetów, le nôwôżniészi cél samòrządu to je zachãcenié strszich do przewòżeniô dzôtków gardową kòmùnikacją, a nié aùtołã. To mô bëc rozkòscérzanié proekòlogiczny pòstawë i twòrzenié zwëkù kòrzëstaniô z pùblëcznégò transpòrtu. Zmianë mdą wprowadzoné w séwnikù tegò rokù. Nima są òbjimniãté dzecë w wiekù òd 4 do 6 lat zameldowóné w Lãbòrgù i ùczniacë spòdlëcznëch szkòłów òd 7 rokù żëcô do gimnazjalnëch klasów. Cedel jaczi ùprawniwô do bezpłatny jazdë to mdze Lãbòrskô Kôrta Ùczniaka jaką mdze wëdawac Zakłôd Gardowi Kòmùnikacje w Lãbòrgù i szkòłowô legitimacjô. Lãbórg to je pòsobny gard co ùdbôł bezpłatno przewòzëc szkòłową młodzëznã. Taczé rozrzeszenié mają ju wprowadzoné we Wejrowie, Redze i gminie Lëzëno. Òd czerwińca bezpłatno pòjadą ùczniacë w Gdinie, a nadanié jima taczich ùprawnieniów mają zapòwiedzoné w Rëmi i Sopòtach.

  • W gminie Chmielno mdze remòńt drodżi midzë Sznërkama a Maksã – z ùdëtkòwienim z tzw. schetinówków.

  Gminowi samòrząd mô pòdpisóné ùgôdënk z pòmòrsczim wòjewòdą na dëtkòwé wespiarcé. Òno pòkrëje pòłowã kòsztu rechòwónégò na 3 mln 600 tës zł. Sparłãczenié Sznërków i Maksa mdze òd spòdlégò wëremòńtowóné, jezdniô mdze téż szerszô. Do tegò to dô kòłową stegnã – zapòwiôdô wójt gminë Chmielno Jerzi Grzegòrzewsczi. Robòta sã nacznie jal blós wëbierzą ji wëkònywacza. W kartësczim krézu ùdëtkòwienié w òbrëmienim tzw. schetinówków òkróm Chmielna dostôł téż krézowi samòrząd i gminë Przedkòwò i Serakòjce.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑