Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 6 kwietnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.04.06 (csb)

  • We Wiôldżi Wsë òni rôczą do skłôdaniô wniosków do Òbëwatelsczégò Bùdżetu.
  • Ùczba kaszëbsczégò sparłãczonô z wanogama – to sã mòże zapisac na Latną Szkòłã Kaszëbsczégò Jãzëka.
  • Zjôzd Kaszëbów mdze miôł spòrtowi wątk – to mòże zapisac swòje karno na balowi turniér.

  PIĄTK, 6 łżëkwiata

  • We Wiôldżi Wsë òni rôczą do skłôdaniô wniosków do Òbëwatelsczégò Bùdżetu – nabiér je prowadzony całi tidzéń.

  Bédënczi mòże złożëc kòżdi mieszkańc gminë Wiôlgô Wies, co mô skùńczoné 15-ti rok żëcô. Przëjimóné są téż projechtë òd bùtenrządowëch òrganizacjów. To je nót zebrac pòdpisë pòpiarcô òd 15 mieszakńców gminë. Do wëzwëskaniô je 350 tës. zł. z gminowégò bùdżetu – w tim 200 tës na zadania w gardze i 150 tës. na wiejsczich terenach. To mòże zgłosziwac bédënczi bùdacje czë mòdernizacje elemeńtów jinfrasztrukturë – jak placów jigrów, skwerów, chòdniszczów i sztrasów. Projechtë bë miałë sã tikac pòprawieniô warënków żëcô mieszkańców, to téż mòże zgłosziwac wëdarzenia prospòlëznowé, kùlturalné, òbswiatowé abò spòrtowé. Za jeden projecht to mùszi przińc nié wicy jak 100 tës. zł. Fòrmùlarë w papiórowi fòrmie abò skan cedla pòcztą jinternetową przëjimają do 30 łżëkwiata w Gardowim Ùrzãdze we Wiôldżi Wsë.

  • Na Zjezdze Kaszëbów w Lëzënie to dô cos – dlô lunibińców fùtbòlu.

  Tamtészi Gminowi Òstrzódk Kùlturë, Spòrtu i Rekreacje òrganizëje Mésterstwa Swiata Kaszëbów, na jaczé to sã mògą zapisywac szescòsobòwé karna z równo jaczégò placu, fejn mdze widzec tam téż amatorów – zachãcywô Pioter Klecha, direchtór GOSRiT Lëzëno. Całi Zjôzd Kaszëbów mdze 7 lëpińca na òbiektach Gminowégò Òstrzódka Spòrtu, Rekreacje i Turisticzi w Lëzënie. Balowi turniér mô pòdsztrichnąc fùtbòlowi charaktér Lëzëna i rôczëc do wërażiwaniô kaszëbstwa przez spòrt. Karna to mòże zapisywac òstrzódkù spòrtu ze sedzbą w Widzawiszczowò-Spòrtowi Halë.

  • Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié rôczi na jãzëkòwą szkòłã –  na jaczi to sã mòże naùczëc prakticzno pòsłëgiwac kaszëbizną i pòznac kùlturã ë historiã w terenie.

  Latnô Szkòła Kaszëbsczégò Jãzëka sã zacznie 2 lëpińca. Profesjonalny szkólny i prowadnicë mają przërëchtowóné programã dlô zaawansowónëch i tëch co dopiérze zaczinają przigòdã z najim jãzëkã. W programie mają przewidzoné skòpicą atrakcjów, jaczé òbònią czas pòznôwającym słowa i gramaticzné regle. Òkróm teòreticznëch zajmów Latnô Szkòła mdze leżnoscą do ùdzélu w Swiatowim Zjezdze Kaszëbów, czôłenkòwim spłiwie Zbrzëcą sparłãczonégò z pòznôwanim ùtwórstwa Stanisława Pestczi, a téż zwiédzywanié Mùzeùm II Swiatowi Wòjnë we Gduńskù. Wëjazdë, wëżewienié i zakwaterowanié a téż 120 gòdzënów kùrsu są wrechòwóné w priz, jaczi wëchôdô 1000 zł. Latnô Szkòła mdze ò 2 do 14 lëpińca we Wieżëcë i Szimbarkù.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑