Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 9 kwietnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.04.09 (csb)

  • Fabrika Kùlturë w Redze na dzysô nie mdze rozbùdowiwónô.
  • Kaszëbsczi tuńc do jirlandzczi mùzyczi – w Kaszëbsczi Filharmónie dëbeltny jubileùsz ùtczëlë Kòleczkòwianowie i Fucus.
  • To dało òficjalné ùroczëznë, spòrtowé wëdarzenia i test dlô młodëch – w Gminie Wejrowò sã skùńczëłë Piôsznicczé Dnie.

  PÒNIEDZÔŁK, 9 łżëkwiata

  • Fabrika Kùlturë w Redze na terô nie mdze – rozbùdowiwónô.

  Jinwesticjô je òdłożonô bò zôs to sã nie ùdało dostac eùrodëtków. Na pòstawienié nowégò skrzidła w sedzbie redzczégò dodomù kùlturë to je nót kòl mëliona zł. To je nót przede wszëtczim binowi zalë. Ò pòmòc Ùrząd Gardu aplikòwôł m. jin. w Minysterstwie Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë. Znôwù bez zwënédżi. – Planë rozbùdowë mëmùszimë terô òdłożëc na pózni – gôdô bùrméster Redë Krësztof Krzemińsczi. Fabrika Kùlturë w Redze fąkcjonëje wnet 3 i pół rokù. A historiô Gardowégò Dodomù Kùlturë sygô 2013 rokù, czej gardowi samòrząd òddzelëł òrganizacjowò dzejania kùlturalné òd spòrtowëch.

  • Tradicjô sã pòtka – z mòdernoscą.

  Kòleczkòwianowie, jaczi fejrëją 45-tą roczëznã jistnieniô i swiãtëjący 15-ti gebùrstrach Fucus zagrełë jubileùszowi kòńcert w Kaszëbsczi Filharmónie. Widownia we Wejrowie bëła pòd stolëmnym wrażenim òsoblëwie pòspólnégò dzéla kòńcertu. Òbadwa karna zagrałë pòspólné aranżacje, a téż wzãłë na warstat dokazë drëdżi grëpë i je ùtwórczo przerobiłë. W kòńcert sã wsłëchiwôł Adóm Hébel.

  • Më nie ùpamiãtniwómë mòrdu, le lëdzy i wëznôwóné przez nich wôrtnotë – gôdelë ùczãstnicë Piôsznicczich Dniów w gminie Wejrowò.

  Warałë òd piątkù – zaczãłë sã kònkùrsã wiédzë ò Martirologie Piôsznicë dlô młodëch. Sobòta to béł spòrtowi dzéń, na lënie sztartu przë Piôsznicczi Brómie stanãło 892 biégaczów. Téż w sobòtã harcerzowie, przedstôwcowie samòrządów i òrganizacjów sã pòtkelë przë Sztaturze Òfiarów Piôsznicë na ùroczëznach z hònórnym ùdzélã żôłnérzów Wòjnowi Mariniznë. Przëwitôł jich wójt gminë Wejrowò Henrik Skwarło. Slédny elemeńt latoségò fejrowaniô to béł pòniedzôłkòwi Gwiôzdzësti Rôjd z ùdzélã ùczniaków szkòłów z terenu gminë i gardu Wejrowa. Piôsznicczé Dnie w gminie Wejrowò mają zòrganizowóné szósti rôz w òbrëmienim fejrowaniô Miesądza Nôrodny Pamiãcë.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑