Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 11 kwietnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.04.11 (csb)

  • Spòrt mòże nikwic spòlëznowé wëkluczenié – programã rozwiju taczich dzejaniów òbrobiwają ekspercë z Eùropë w Lëzënie.
  • Taczi platczi to jesz w Pòlsce nie dało. Znóny kaszëbsczi akòrdionysta Paùel Nowôk ze Sëlëczëna nagrôł krążk z akòrdionową rozriwkòwą mùzyką.
  • W séwnikù mdze premiéra Kamerdinera – kaszëbsczi sadżi. Prawie sã skùńczëłë zdjãca do produkcje.

  STRZODA, 11 łżëkwiata

  • W Lëzënie dzelą sã doswiôdczeniama jak aktiwizowac spòrtowò młodëch z wëkluczonëch grëpów – w òbrëmienim projechtu Sport For All.

  Pò badérowaniach w Tërcje, Cyprze, Rumùnie i Serbie pòspólno w Lëzënie wëcygają wniosczi jak so radzëc z nôwôżniészima wëzwaniama i jak spòrtowé strzodowiszcze mòże pòmòc w nikwienim taczich zjawiszczów jak alkòhòlëzna, narkòmaniô, czë lëchô finiansowô sytuacjô. Naje kraje są różné, temù chcemë ùzwglãdniwającë tã rozmajitosc nalézc pòspólné rozrzeszenia – gôdô Paùel Radecczi z Kaszëbsczégò Spòrtowò-Kùlturalnégò Towarzëstwa w Lëzënie.

  • Pòspólné, a téż charakteristné dlô kònkretnëch krajów problemë – zbadérowelë ùczałi z Ùniwersytetu w Belgradze.

  Òkazywô sã, że më mómë wiele pòspólnégò ze sytuacją w Serbie – mierzimë sã z alkòhòlëzną, narkòmanią, niekòmpletnyma familiama czë dłudżim czasã spãdzywónym przed kòmpùtrã, na co radą mògą bëc dobrze przërëchtowóné programë spòrtowi aktiwizacje. To, co z perspektiwë serbsczich ùczałëch je pòzytiwné w lëzyńsczim spòrtowim strzodowiszczu to bòkadny bédënk dlô młodëch, jaczich nie stac na zajmë, sprzãt, czë wëjazdë. Czwiôrtk to w planie ùczãstników projechtu dzéń na stwòrzenié pòspólny programë rozwiju. Final całi akcje je zaplanowóny w Limasol na Cyprze w profesjonalnym karnie nożny balë. W tim tidzeniu trenérowie tegò klubù prowadzëlë bòjiszczowé trenindżi z balownikama z Lëzëna

  • Taczi platczi to jesz w Pòlsce nie dało – znóny akòrdionysta Paùel Nowôk ze Sëlëczëna nagrôł krążk z akòrdionową rozriwkòwą mùzyką we wirtuòzowsczim wëdôwkù.

  Nowi łisk dostałë nié nagriwóné i zabëté akòrdionowé klasyczi. Z ji aùtorã gôdôł Pioter Szëca. Òstatny klaps na planie filmù Kamerdyner béł 9 łżëkwiata. Terô ùtwórcowie filmù mdą robilë przë dalszich etapach pòwstôwaniô produkcje, jaką òbezdrzimë premiérowò na Festiwalu Fabùlarnëch Filmów w Gdinie. Wëdarzenié mdze w dniach 17-22 séwnika. Akcjô filmù òbjimô wnet pół stalata – òd 1900 do 1945 rokù. Reżiséra òbrazu to je Filip Bajón, a scenarnik mają napisóné Mirosłôw Piépka, Michôł Prësczi i Mark Klat. We filmie dzéle scenarnika są pò kaszëbskù – jãzëkòwim kònsultańtã na planie béł Eùgeniusz Prëczkòwsczi, wedle chtërnégò ta produkcjô je baro wôżnym dokazã dlô naju. Film òpòwiôdô ò tragicznym kawlu naszińców w realiach II Swiatowi Wòjnë. Jednym z wôżniészich historicznëch wątków mdze scena mòrdu w Piôsznicë. Przédną rolã graje Janusz Gajos, jaczi téż dostôł kaszëbskòjãzëkòwé kwestie.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑